Skip to Content

Provincie bakent woonregio's Oost-Vlaanderen af

Duidelijke woonregio's rond Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Geraardsbergen en het Meetjesland

In opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen onderzocht Atelier Romain de afbakening van de woonregio’s en het verdeelvraagstuk van de woonopgave voor de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het doel van de studie is om de woonopgave te verdelen naar de verschillende woonregio’s in Oost-Vlaanderen.

Zo tekenen zich in Oost-Vlaanderen duidelijke woonregio’s af rond Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Geraardsbergen en het Meetjesland.

Een aantal regio’s vormen een overgangszone tussen twee of meerdere woonregio’s, bijvoorbeeld tussen de woonregio Gent en Aalst, tussen Geraardsbergen en Zottegem, en tussen het Meetjesland en Gent.

Ten slotte zijn er een aantal regio’s die grote relaties tonen met gebieden buiten de Provincie. Voorbeeld hiervan is een deel van Zulte, dat tot de woonregio Waregem hoort; of het oosten van Beveren, dat tot woonregio Antwerpen behoort. De woonregio Gent werd nog meer in detail onderzocht en verder opgedeeld in clusters.

Elke woonregio heeft een eigen verhuisdynamiek. De woonregio is dan ook het aangewezen niveau om het woonbeleid uit te werken en om een goed beeld te krijgen tussen woonbehoefte en woonvraag zodat gestreefd kan worden naar een geïntegreerd beleid. 

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke planning

Verdeling van de woonopgave

De Provincie Oost-Vlaanderen neemt vooral initiatief in bovenlokale aspecten, zoals de demografische uitdaging (gezinsverdunning en vergrijzing) en het verdeelvraagstuk van de woonopgave en dus het bijkomende aantal woningen.

De prognoses van Statistiek Vlaanderen tonen aan dat het aantal huishoudens in de Provincie Oost-Vlaanderen, in de periode 2017-2035, met 10,2% of 65 217 eenheden zal stijgen. Over het algemeen gaat de bevolkings- en huishoudensstijging in Vlaanderen gepaard met een gezinsverdunning, een fenomeen dat we ook terugzien in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen

De Oost-Vlaamse Provincieraad heeft op 14 december 2016 de kernnota ’Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ goedgekeurd. Deze beleidsnota bevat het ruimtelijk beleid op lange termijn. De Provincie wil de ruimte op een slimme manier inzetten om in 2050 een klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving te hebben. Het is een leidraad naar 2050 en een traject over verschillende legislaturen heen. Momenteel werkt de Provincie aan het concretiseren van dit ruimtelijk beleid.  

 

Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning
Hilde Vanfleteren dienst Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh dienst Ruimtelijke Planning
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning
Hilde Vanfleteren dienst Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh dienst Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent