Skip to Content

Onderhoud groene koppelingsgebieden Gentse Kanaalzone voortaan in gezamenlijk beheer

Eerste maaibeurt op dinsdag 2 juni om 11 uur

Vanaf juni 2020 wordt gestart met het gemeenschappelijk beheer en onderhoud van de koppelingsgebieden in de Gentse Haven.

Koppelingsgebieden verbinden en verzoenen de Gentse haven met haar omgeving. Het zijn groene eilanden in een sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde buurt. Voor omwonenden creëren ze een aangename en veilige meerwaarde.

De eerste maaibeurt vindt plaats op dinsdag 2 juni om 11 uur op het kruispunt Twaalfroeden-Geuzenhoek in Doornzele (Evergem). Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor de Gentse Kanaalzone, zal aanwezig zijn.

De pers is welkom. 

De koppelingsgebieden werden vrij recent aangelegd binnen het samenwerkingsproject Gentse Kanaalzone waarin North Sea Port, Provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaams Gewest en de verschillende lokale besturen uit de havenregio vertegenwoordigd zijn.

Deze gebieden hebben een versnipperde eigendomssituatie of verdeling van de bevoegdheden.

"Door de krachten te bundelen en het beheer gezamenlijk op te nemen kunnen we daadkrachtig en uniform optreden in het volledige gebied. Zo krijgen de bewoners en werknemers heel wat extra goed onderhouden groene oases naast de deur om te ontdekken en te verpozen, wat in deze tijden heel goed van pas komt"

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor de Gentse Kanaalzone

Het Project Gentse Kanaalzone maakte werk van deze gezamenlijke beheerovereenkomst waarin de verschillende partners bijdragen aan de onderhoudskost van de koppelingsgebieden. Het is het positief resultaat van werken aan goed nabuurschap tussen de dynamische, grootschalige haven en de omliggende dorpen.

Start gezamenlijke beheerperiode op 2 juni

Begin juni zal een eerste beheerperiode aanvatten. Om de wandelpaden vlot toegankelijk te houden worden ze vijf maal per jaar gemaaid, distels worden bestreden en bomen worden gesnoeid. De koppelingsgebieden krijgen een ecologisch beheer. Zo worden er geen sproeistoffen gebruikt en het maaisel wordt weggehaald.

Een duurzaam beheer van de koppelingsgebieden is belangrijk voor de uitstraling en het draagvlak van het Project Gentse Kanaalzone. Zo blijven ook op lange termijn de koppelingsgebieden kwaliteitsvol ingericht en beleefbaar en dragen ze bij aan de leefbaarheid van de Gentse kanaalzone.

De gebieden die onder het gezamenlijk beheer via het Project Gentse Kanaalzone vallen zijn Desteldonk-Noord, Desteldonk-Zuid, Rieme-Zuid, Doornzele-Noord, Sint-Kruis-Winkel-Zuid.

Jomi vzw, een sociaal economiebedrijf uit het Waasland haalde de opdracht voor 2020 binnen.

Koppelingsgebieden: speciaal voor de omwonenden!

Voor bewoners van de omliggende dorpen zorgen de koppelingsgebieden voor een passende overgang naar de grootschalige nabije haven. Naast het bufferen, zijn het vooral ook plekken waar het aangenaam toeven en ontspannen is, voor jong en oud. Dankzij wandelpaden, fietsverbindingen en speelzones vormen ze een veilige en aangename corridor voor werkverplaatsingen of een ontspannende wandeling of spelmoment. De fietspaden in de koppelingsgebieden sluiten ook aan op de andere woon-werkroutes in het havengebied en het netwerk van zachte verbindingen richting de dorpen en de stad Gent.

Op termijn komen er 16 koppelingsgebieden in de Gentse haven. De Vlaamse Landmaatschappij richt de gebieden in en na oplevering wordt het beheer van deze gebieden overgedragen aan de lokale partners.

Het Project Gentse Kanaalzone beheert sinds dit jaar 5 van de 16 koppelingsgebieden in de Gentse Kanaalzone. Goed voor zo’n 82 hectare.

Partners:

Vlaamse overheid, Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, Evergem, Zelzate en North Sea Port

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor de Gentse Kanaalzone
Carl Dejonghe projectcoördinator Projectbureau Gentse Kanaalzone
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor de Gentse Kanaalzone
Carl Dejonghe projectcoördinator Projectbureau Gentse Kanaalzone
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent