Nu ook echte molens aan Mola Molencentrum - nieuwe buitententoonstelling

Vanaf zaterdag 13 mei kan je een nieuwe troef van Mola Molencentrum in provinciaal domein Puyenbroeck (Wachtebeke) ontdekken: op de esplanade vóór kasteel Puyenbrug zijn er twee molens op schaal 1/2 heropgebouwd. Samen met een aantal kleinere bestaande schaalmodellen zorgt dit ervoor dat er voortaan ook echte molens te beleven zijn bij een bezoek aan de provinciale erfgoedsite Mola Molencentrum.

"De Provincie is ook eigenaar van vijf echte wind- en watermolens, maar een bezoeker van Mola Molencentrum verwacht daar toch ook echte molens te zien. Dankzij een schenking van twee grote schaalmodellen is dat nu zo ver. De heropbouw hiervan was een bijzonder emotioneel moment voor de nabestaanden van de molenbouwers. Deze modellen zijn niet van de minste en verdienen hier hun mooie plaats."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Meetjeslandse molen op schaal 1/2

Van Holles Molen, ook wel 'nonkel Pier' genoemd, is een molen van 5,5 meter hoog - met de wieken erbij wel meer dan 11 meter. Deze molen kan echt malen. Het was Gerard Van Holle († 2005) die samen met legendarische molenaars en molenmakers August Baetslé, Gerard Billiet, Alex Meireleire, Roger Van Poucke en Cyriel Neyt in 1976 in Assenede dit exemplaar op schaal 1/2 bouwde, uit nostalgie naar de molen van zijn familie die in 1923 was gesloopt. 

West-Vlaamse molen van pionier

Vromans Molen is eveneens een maalvaardige molen op schaal 1/2. De molen is een vijftal meter hoog - inclusief wieken bijna negen meter. Stefaan Vroman († 2011) was maar 14-15 jaar toen hij eigenhandig deze molen bouwde in de jaren 1950 in Zwevegem. Later werd hij daar molenaar van de ‘Mortiersmolen’. Hij was een pionier die ijverde voor deskundige molenrestauraties in Vlaanderen. 

Buitententoonstelling via trein bereikbaar

Samen met de kleinere modellen die al rond Mola werden opgetrokken (de Hollandse achtkanter en de Wipmolen van Retie op 1/5) en de nog verwachte (de Bergjesmolen uit Assebroek), vormen ze als het ware een buitententoonstelling. Deze is een nieuwe troef voor zowel de bezoekers van Mola Molencentrum als voor de toevallige passanten op wandel in Puyenbroeck. Het treintje van het domein rijdt trouwens opnieuw tot aan Mola Molencentrum.

Alle info via www.molamolencentrum.be.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Walter Van Den Branden conservator Mola Molencentrum
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Walter Van Den Branden conservator Mola Molencentrum
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent