Skip to Content

Nieuwsgierig naar de toekomstplannen van De Brielmeersen in Deinze?

Infomoment op woensdag 4 maart 2020 - 16 tot 20 uur

Samen met de inwoners van Deinze denken verschillende partners na over de toekomst van het recreatiedomein De Brielmeersen. De Provincie Oost-Vlaanderen coördineert en maakte een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) op. Nog tot 2 april 2020 kunnen de inwoners van Deinze het ontwerp PRUP inkijken en hun opmerkingen formuleren. Op woensdag 4 maart is er een infomoment.

“Nadat de partners alle ruimtelijke ambities op elkaar afstemden, werd een masterplan met de toekomstige inrichting uitgewerkt. Dat hebben we aan onze inwoners voorgesteld in 2017. Nu zitten we in een volgende fase, namelijk de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan of PRUP”, zegt burgemeester Jan Vermeulen.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor ruimtelijke planning, vervolgt: “Om de belangrijkste elementen van het masterplan juridisch vast te leggen, maken we een PRUP op. Dat heeft de provincieraad voorlopig vastgesteld op 18 december 2019. Daar is een openbaar onderzoek aan gekoppeld dat loopt tot en met donderdag 2 april 2020. Tijdens dat openbaar onderzoek kan iedereen het ontwerp inkijken en opmerkingen indienen.”

Infomoment op 4 maart

Om de Deinzenaar zo goed mogelijk te informeren, organiseren de partners een infomoment op 4 maart 2020. In het dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, 9800 Deinze) geven enkele thematische standen meer informatie over de toekomst van het gebied. Bezoekers kunnen het ontwerp van het PRUP inkijken, vragen stellen aan deskundigen en informatie krijgen over hoe deel te nemen aan het openbaar onderzoek. Het buurtmoment is doorlopend open van 16 tot 20 uur. Iedereen is welkom!

Wie er niet kan bij zijn, kan de informatie over het openbaar onderzoek op een aantal posters terugvinden bij de dienst Omgeving, DC Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze van 2 maart t.e.m. 6 maart 2020. Alle documenten zijn ook te vinden op www.oost-vlaanderen.be/prupbrielmeersen.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
dienst Ruimtelijke Planning Jolien Coppejans
Annemie Charlier gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
dienst Ruimtelijke Planning Jolien Coppejans
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent