Nieuwe webtool Europa Direct maakt Oost-Vlaming wegwijs in Europese thema’s

Europa Direct Oost-Vlaanderen brengt de Europese Unie dichter bij de Oost-Vlaming met lezingen, lesmateriaal, events … en vanaf nu ook met een nieuwe website. www.europainoostvlaanderen.be verzamelt het Europees netwerk op één plaats en navigeert je door wonen, werken, studeren … en nog veel meer in Europa.

Europa Direct Oost-Vlaanderen is een informatiecentrum over de EU, opgericht door de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Europese Commissie en FOD Buitenlandse Zaken. Europa Direct heeft als doel de Europese Unie dichter bij de burger te brengen.

Om dit nóg vlotter te laten gebeuren, lanceert Europa Direct Oost-Vlaanderen een nieuwe tool in de vorm van een website. Op www.europainoostvlaanderen.be wordt het Europese netwerk verzamelt. Je wordt telkens verwezen naar de juiste Europese instantie.

Heb je vragen over wonen, werken, studeren … in Europa? Wil je weten waar je moet zijn voor de aanvraag van Europese subsidies of heb je Europees educatief materiaal nodig? Of zit je met vragen over het Europees beleid? www.europainoostvlaanderen.be toont je de weg.

"Het Informatiepunt Europa Direct is er om elke Oost-Vlaming te helpen bij Europese vragen. Met deze nieuwe webtool hopen we onze burgers extra snel te kunnen helpen en doorverwijzen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking 

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese samenwerking
Vanessa Schockaert Informatiepunt Europa Direct
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent