Nieuwe water- en avonturenspeeltuin in provinciaal domein Puyenbroeck open vanaf 18 juli!

Vanaf dinsdag 18 juli 2017 is de nieuwe waterspeeltuin met avonturengedeelte in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke open voor het publiek. De nieuwe waterspeeltuin, die de Provincie in samenwerking met de firma Donkergroen heeft aangelegd, heeft een grotere speelcapaciteit, is duurzamer en gevarieerder dan de oude speeltuin.

De waterspeeltuin is een opvallende en omvangrijke 'uiteengespatte druppel' in gekleurd rubber midden in de zandspeeltuin met enkele 'spetters' errond als speelheuvel of valdemping. Een avontuurlijk speelparcours omringt de waterspeeltuin. 

Deze zomer zullen er ongetwijfeld veel gezinnen met kinderen de weg naar deze nieuwe, duurzame speeltuin vinden. We zijn er nu al zeker van dat ze daar veel aangename dagen zullen beleven.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor de domeinen

Duurzame speeltuin met speeltoestellen voor iedereen

Bij de aanleg van de nieuwe waterspeeltuin is er veel aandacht uitgegaan naar duurzaamheid. Op verschillende plaatsen staan handpompen op grondwater (i.p.v. leidingwater), die door kinderen zelf bediend kunnen worden. De goten en verschillende types sluizen, die in deze nieuwe waterspeeltuin verwerkt zijn, zorgen voor extra grote speelwaarde. De waterspeeltuin heeft een natuurlijke afwatering naar de zandzone en er zijn bij de aanleg duurzame materialen gebruikt, zodat het onderhoud beperkt blijft.

Bovendien is de speeltuin toegankelijk voor buggy’s en rolstoelgebruikers, en zijn er speelmogelijkheden aanwezig voor personen met een beperking.

Waterspeeltuin, speelparcours en picknickweide

De nieuwe speeltuin bestaat uit een kleurrijke waterspeeltuin, een avontuurlijk speelparcours dat gebruik maakt van bestaande natuurlijk elementen zoals een wadi ( bufferings- en infiltratievoorziening) en een picknick- en ligweide met speelaanleidingen. Er zijn zon- en schaduwzones en aangename en functionele zitplaatsen in het kader van toezicht. Een natuurlijke tribune biedt uitzicht op de speeltuin. Er ging ook aandacht naar de veiligheid van de speeltuigen en de waterspeeltuin in het bijzonder.

Als locatie werd de zone tussen de speeltuinkiosk en de roeivijver gekozen. Hierdoor werden het al aanwezige sanitair, de kleedkamers en de buitendouches geïntegreerd in de nieuwe speeltuin.

Het ontwerp en de uitvoering van de nieuwe speeltuin werd na een aanbestedingsprocedure toevertrouwd aan de firma Donkergroen voor een bedrag van 300 000 EUR, inclusief btw.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor de domeinen, Provincie Oost-Vlaanderen
Dirk Willems diensthoofd, Provinciaal domein Puyenbroeck
Peter Hertog gedeputeerde voor de domeinen, Provincie Oost-Vlaanderen
Dirk Willems diensthoofd, Provinciaal domein Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent