Skip to Content

Nieuwe wandelroute Opkikkerpad in Puyenbroeck brengt bezoekers tot rust

Op 11 juni 2020 opende het Opkikkerpad in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke.

Het Opkikkerpad is een krachtpad: op verschillende strategisch geplaatste rustpunten in het bos doet de wandelaar enkele oefeningen. De focus ligt op de zintuigen, met aandacht voor het hier en nu.

Het pad is 3,8 km lang. Het volledig bewandelen duurt anderhalf uur. Het is de bedoeling dat wie voor dit pad kiest, ruim de tijd ervoor neemt .

De natuur werkt helend voor lichaam en geest. De oefeningen, die bezoekers aan de hand van een bijbehorende folder kunnen doen, versterken dat. De oefeningen zijn zo opgemaakt dat bezoekers ze nadien ook perfect kunnen uitvoeren op andere plaatsen in het domein, in een park in de buurt of in de eigen tuin.

Bezoekers worden aangemoedigd om alleen of in kleine groepjes van 2 tot 3 mensen te wandelen en het liefst op een rustig moment. Je kan het Opkikkerpad in elk seizoen bewandelen en het is ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

Later dit jaar worden enkele vrijwillige gidsen opgeleid om wandelingen langs dit pad te begeleiden voor kleine groepjes, als teambuilding of initiatie.

"In domein Puyenbroeck lopen al tal van wandelpaden, al dan niet bewegwijzerd. Toch zoeken we nog steeds naar nieuwe routes, liefst themagebonden. Voor deze route lieten we ons inpireren door het populaire 'bosbaden', waarbij je rustig door het bos wandelt en al je zintuigen gebruikt om het bos waar te nemen."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Het Opkikkerpad is samen met Nature Minded uitgewerkt. Deze organisatie onderzoekt de positieve effecten van de natuur op de psychische en fysieke gezondheid van de mensen. Tijdens het uitwerken van de wandelroute werd het pad getest door een groep mensen. Ze vulden voor en na het wandelen een vragenlijst in. Deze gegevens werden gebruikt om de wandeling en de folder bij te sturen.

De totale kost voor de ontwikkeling, realisatie en opleiding van de gidsen bedraag 5 050 EUR inclusief btw.

De folder is beschikbaar aan het onthaal van het zwembad en is gratis te downloaden via www.puyenbroeck.be.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Jelle Biva Provinciaal domein Puyenbroeck
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Jelle Biva Provinciaal domein Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent