Skip to Content

Nieuwe toolbox voor herbestemming van kerken

Vandaag lanceren Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo de 'Kerk in het midden-toolbox'. Dit pakket is het resultaat van drie jaar intensief werk rond de neven- of herbestemming van kerken.

De toolbox kan vanaf nu geraadpleegd en uitgeleend worden door iedereen die zich wil inzetten voor de herbestemming van een kerk. Uitlenen kan via www.oost-vlaanderen.be/kerk-in-het-midden.  

Het project Kerk in het midden begeleidde de afgelopen drie jaar twee pilootdorpen met de opbouw van een toekomstvisie voor hun kerk. Uit de ervaringen en kennis opgedaan in deze twee dorpen, Wachtebeke-Overslag en Dikkelvenne, werd deze toolbox samengesteld.

"De vraag naar neven- of herbestemming van kerken is iets wat de laatste jaren steeds luider klinkt. We willen de gemeente- en kerkbesturen, en de erfgoedzorgers hierin ondersteunen op een manier zoals ze van de Provincie gewoon zijn: op basis van onze jarenlange ervaring, inhoudelijk sterk en accuraat, maar ook realistisch en haalbaar. We zetten deze kennis al in om twee gemeenten intensief te begeleiden in een participatietraject samen met Vormingplus Gent-Eeklo. De opgedane ervaringen gebruiken we nu om ook andere gemeenten te begeleiden. We zijn hiermee baanbrekend in Vlaanderen."

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

 

Toolbox als gids 

De Kerk in het midden-toolbox is een instrument voor lokale gemeenschappen die samen willen nadenken over de neven- of herbestemming van hun kerkgebouw. Het bijzondere aan de toolbox is dat alle belanghebbenden samen een avontuur starten met deze toolbox als gids. Stap voor stap komt men tot een toekomstvisie die door iedereen die meewerkt, gedragen wordt. Hierdoor verhoogt ieders betrokkenheid bij het centrale kerkgebouw en ontstaat er een gemeenschappelijk project.

De toolbox bevat digitale draaiboeken, invul- en informatiedocumenten, fysieke instrumenten, grote sjablonen of posters, inspirerende kaartensets, ... Hiermee kan men dan aan de slag tijdens bijeenkomsten met gemeente, dorp of buurt.

"Inwonersparticipatie over lokale thema's is op zich heel fundamenteel: mensen raken zo meer betrokken bij elkaar, ondervinden hoe je rekening kan houden met elkaars gevoeligheden en leren eigenbelang te overstijgen in het voordeel van algemeen belang. Voor de herbestemming van een kerk krijgen ze bijvoorbeeld ook inzicht in de complexiteit ervan: de wetgeving die daarover geldt, de procedures, hun eigen rol, de rol van politici, organisaties en verenigingen. Dat is een lerend traject voor alle partijen waarin Vormingplus graag begeleiding biedt en een bruggenbouwer wil zijn."

Steve Maes, coördinator Vormingplus Gent-Eeklo

 

Meer informatie over de Kerk in het midden-toolbox is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/kerk-in-het-midden. Men kan er de digitale instrumenten downloaden, de fysieke tools ontlenen en er advies inwinnen.

Kerk in het midden is een Platteland Plusproject van de Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent