Nieuwe toekomst voor winkels langs steenweg Gent-Antwerpen

Dinsdag 10 april 2018 — De Provincies en de gemeenten langs de N70 willen het evenwicht tussen grootschalige detailhandel langs de steenweg en detailhandel in de stads- en dorpskernen herstellen. Samen maakten ze een visie op voor de steenweg van de N70 tussen Gent en Antwerpen. Die visie is goedgekeurd door de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Binnenkort maken de Provincies en gemeenten een actieplan op om te kunnen overgaan tot concrete uitvoering.

“We willen graag leefbare steenwegen en levendige handelskernen. We gaan baanwinkels samenbrengen in duidelijk afgebakende zones, open ruimte zoveel mogelijk behouden en de leefbaarheid verhogen door de detailhandel weer naar de kern te brengen”, zegt gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Ruimtelijke Planning en Economie.

Een voorbeeld voor andere steenwegen

Binnen het pilootproject ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ worden de steenwegen N70 Gent-Antwerpen en N10 Lier-Aarschot onder de loep genomen. De Provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten willen hun aanpak als voorbeeld stellen voor alle steenwegen in Vlaanderen. Er is een leidraad uitgewerkt die ook voor andere steenwegen toepasbaar is. Die leidraad wordt op 11 juni 2018 voorgesteld aan de lokale besturen en stakeholders.

N70 – afbakening in zones

De steenweg N70 is opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

  • no go zone
  • winkelarme zone
  • clusterzone
  • winkelrijke zone


De afbakening in zones levert diverse voordelen op: een toename van de economische rendabiliteit voor meerdere retailers, een afname van de filedruk op de steenweg, de creatie van meer open ruimte, de instandhouding van het agrarisch karakter en een verbetering van de leefbaarheid voor de huidige bewoners.

De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en de al verleende vergunningen blijven bestaan. Dit om rechtszekerheid te bieden aan bestaande detailhandelszaken.

De inhoud van de visie is hier terug te vinden.

Het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (287.308 EUR) en het Vlaamse Hermesfonds (143.154 EUR).

Martine Verhoeve gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning en Economie at Provincie Oost-Vlaanderen
Silke Lemant, planoloog dienst Ruimtelijke Planning at Provincie Oost-Vlaanderen
Kathy Gillis, beleidsmedewerker detailhandel dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking at Provincie Oost-Vlaanderen
Greet Castermans, adviseur detailhandel dienst Economie en Internationale samenwerking at Provincie Antwerpen