Skip to Content

Nieuwe Sport- en Klasruimte op de Campus Henleykaai in Gent

Op de Henleykaai in Gent werd vandaag, 27 oktober 2017, de officiële eerste ‘paal’ in de grond gestoken. De Provincie Oost-Vlaanderen bouwt er een nieuwe laag-energetische sporthal met 18 klaslokalen.

Het gebouw staat op palen óver de bestaande parking. Hierdoor verdwijnen er nauwelijks parkeerplaatsen en komen er meer fietsenstallingen. Voetgangers zullen langsheen een groene wandelboulevard van de Abdisstraat naar de Henleykaai kunnen wandelen. 

Voor de buurt is er een infomoment op 16 november 2017.

 

De nieuwbouw is het sluitstuk van de campus met aan de straatzijde een sporthal en aan de campuszijde een klassenvleugel. Centraal ligt het nieuwe hart van de school een uitnodigend openleercentrum-cafetaria waar leerkrachten, leerlingen en sporters elkaar ontmoeten

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor onderwijs

De nieuwe sporthal maakt een einde aan het jarenlange tekort aan sportinfrastructuur op de campusDe nieuwe klaslokalen vervangen verouderde containerklassen. De klassen zullen afgestemd zijn op het onderwijs van de toekomst. De lesinfrastructuur maakt nieuwe leervormen mogelijk zoals competentiegericht leren, grensoverschrijdend groepswerk en individuele begeleiding.

Het nieuwe gebouw zal gebruikt worden door vier scholen van het provinciaal onderwijs. Bovendien zullen er ook Gentse stadsscholen sporten én naschools heeft basketclub Gentson hier haar thuisbasis.

De design & builtwedstrijd werd gewonnen door het Consortium THV Furnibo-Persyn-EEG aannemers en de THV BobMcMaster-BEL-architecten. Zij ontwierpen een speels en zeer leesbaar gebouw waardoor cursisten gemakkelijk hun weg zullen vinden.

Buurtinfomoment

Voor de veiligheid is het tijdens de werken niet mogelijk om parkeerplaatsen voor de cursisten te voorzien. Personeel kan tijdelijk elders parkeren.

Na de werken zal er nagenoeg evenveel parking zijn op de campus als voorheen. Bovendien komt er een verbinding voor de buurtbewoners vanuit de Abdisstraat naar de Henleykaai langs de groene binnentuin van de campus. Er zullen ook extra fietsenbergplaatsen zijn.

Er vindt een infomoment voor de buurt plaats op donderdagavond 16 november. Meer info volgt nog. 

Extra klaslokalen en extra bergruimte

De provincieraad keurde begin vorig jaar het budget goed voor de bouw van een sporthal met 13 klassen. De provincieraad besliste dit jaar om 5 extra klaslokalen en extra (fiets-)bergruimte te voorzien om de toekomstige nood te kunnen ondervangen. Dit brengt het totale budget op 7 695.378,50 EUR incl. studiekosten en BTW.

De sporthal zal klaar zijn in het najaar van 2018, de klaslokalen in het voorjaar van 2019. Door de zeer korte bouwtijd wordt de hinder voor de buurt beperkt. Er is vooral gekozen voor rationalisatie en hoogwaardige prefabmaterialen.  De hoofdaannemer is Bouwbedrijf Furnibo uit Veurne dat gespecialiseerd is in verzorgde zichtbeton.

De cijfers in een notendop

Kostprijs: 7 695 378,50 EUR incl. studiekosten, vaste inrichting en incl. BTW voor:

 • 18 klaslokalen, 1 openleercentrum-cafetaria, sporthal
 • 3 vergaderzalen en bergingen school
 • afbraakwerken, waardoor de binnentuin van de campus zichtbaar zal worden voor de buurt
 • 10 noodklassen, 2 vergaderzalen en 3 containerklassen
 • aanleg omgeving met bijna-behoud aantal parkeerplaatsen, een grotere, nieuwe en overdekte fietsenstalling;  een nieuwe wandelboulevard die de Abdisstraat verbindt met de Henleykaai, een nieuwe tuin aan de Henleykaai, in totaal 40-tal nieuwe bomen zodat aanblik groene parking blijft
 • verbouwen oude stookolieopslagkelder naar polyvalente sportzaal

Subsidie van Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 2 845 187,02 EUR

Laag-energie:

 • K-peil: 26
 • E-peil cafetaria en klassen: 40 ; (de sporthal haalt dezelfde klimatologische eisen - zonneboiler voor sanitair warm water);
 • Rekening gehouden oververhitting <5 % tijd > 25°C
 • Netto-energiebehoefte verwarming: < 30 kWh/m² (laag-energie)

Totale bruto oppervlakte: 4 265 m² 

 • Sporthal: 1 900 m² sportzaal in 3 opdeelbaar: 24x44
 • Klaslokalen: 1 600 m²
 • OLC-cafetaria: 265 m²
 • Technieken en extra bergingen school: 500 m²

Bouwtijd 2 deelopleveringen:

 • sporthal oktober 2017- november 2018
 • klaslokalen:  oktober 2017- augustus 2019

 

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor onderwijs, Provincie Oost-Vlaanderen
Geertrui Vandist dienst Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor onderwijs, Provincie Oost-Vlaanderen
Geertrui Vandist dienst Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent