Nieuwe speelse wandelroute in Provinciaal domein Puyenbroeck laat wandelaars zelf route bepalen

Op 23 maart is ‘Expeditie Landschapspark’ in Provinciaal domein Puyenbroeck officieel ingewandeld. Deze nieuwe wandelroute van in totaal 5,1 kilometer verbindt op avontuurlijke wijze parking 1 met parking 2. De hele route bestaat uit twee kleinere lussen, Expeditie Eekhoorn en Expeditie Salamander, die ook apart te bewandelen zijn.

"Expeditie Landschapspark biedt de bezoekers van het domein een totaal nieuwe wandelervaring aan. De route ligt namelijk niet 100% vast. Er staan palen die de richting aanwijzen. Maar hoe je van paal naar paal wandelt of struint, mag je zelf kiezen. Zo kom je vast en zeker op plekken waar je nog niet eerder wandelde."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen 

Avontuurlijk wandelen tussen de schapen 

Langs het volledige parcours zijn avontuurlijke, speelse elementen aangebracht. Zo is er ook voor jongere wandelaars voldoende motivatie om verder te gaan. De hangbrug en het Blotevoetenpad liggen langs de route en wandelaars komen mogelijk ook schapen tegen die instaan voor het natuurlijke groenbeheer. In nattere periodes is het wel aangeraden om aangepast schoeisel te dragen.

Aandacht voor toegankelijkheid

Naast het avontuurlijke aspect is er ook nagedacht over het verder integraal toegankelijk maken van het Landschapspark. Het wandelpad dat start aan het Bezoekerscentrum is verder uitgebreid tot voorbij de Winterstal. Zo kunnen mensen met een rolstoel vlot tot aan de eerste weides geraken. In de toekomst wordt dit pad nog verder uitgebreid zodat het hele Landschapspark integraal toegankelijker wordt en beter verbonden wordt met parking 2.

Naast het wandelpad zijn ook twee extra treinhaltes aangepast zodat rolstoelgebruikers zonder problemen de halte aan de Winterstal en de Knuffelhoeve kunnen gebruiken. Als het ontwerp van deze haltes succesvol blijken, zullen ook de andere haltes in het domein aangepast worden.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Ann Helderweirt Provinciaal domein Puyenbroeck
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Ann Helderweirt Provinciaal domein Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent