Skip to Content

Nieuwe realisaties in Oosterzele op fietssnelweg F417 Melle - Zottegem

Samen met de gemeenten Oosterzele, Melle, stad Zottegem, de Vlaamse overheid en Infrabel werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan de realisatie van fietssnelweg F417 (Gent -) Melle - Zottegem. In Moortsele (Oosterzele) werd zaterdag 7 december een nieuw deel van deze fietssnelweg ingereden en de start gegeven van de werken aan een volgend stuk richting Scheldewindeke.

Fietssnelweg in Oosterzele

De fietssnelweg F417 Melle - Zottegem (16 km) loopt over een totale lengte van 9,3 km op het grondgebied van de gemeente Oosterzele. Het unieke hieraan is dat dit dé fietsverbinding zal vormen tussen de dorpen van gemeente Oosterzele enerzijds en de link legt naar Melle (Gent) en Zottegem anderzijds.

Met het nieuwe deel fietssnelweg tussen de Van Thorenburglaan en de Schellaertweg (ca. 0,5 km) in Moortsele staat de teller intussen op 3 km fietssnelweg in Oosterzele. In 2020 voegt de Provincie daar nog eens 1,4 km aan toe met de realisatie tussen de Van Thorenburglaan en de Roosbroekstraat in Scheldewindeke. Hiermee zijn Moortsele en Scheldewindeke met elkaar verbonden en is het zuiden van Balegem met Balegem-dorp verbonden. De andere helft van het traject door Oosterzele is in volle voorbereiding met diverse deelprojecten (Balegem - Scheldewindeke, Moortsele - Landskouter, Landskouter - Gontrode). In 2020 volgt ook de link naar Zottegem (Elene).

Alle stukken fietssnelweg zijn in asfalt, 3 meter breed, met voldoende brede en deels verharde kantstroken waar verlichting wordt geplaatst. Aan de kruispunten komen middeneilanden waardoor oneigenlijk gebruik van de fietsweg wordt voorkomen en de veiligheid van de fietser wordt gegarandeerd. Waar nodig wordt de nodige boscompensatie voorzien.

Goede samenwerking essentieel voor kwaliteit

De Provincie Oost-Vlaanderen is trekker van de realisatie van de fietssnelweg. Elk traject kent zijn complexiteit en kan maar met een goede samenwerking worden gerealiseerd. In nauw overleg met Infrabel, de gemeente, NMBS en de Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Agentschap Natuur en Bos) worden de ontwerpen opgemaakt. De financiering komt van de Provincie (50%) en de Vlaamse overheid (MOW, 50%). Voor de realisatie treedt de Provincie op als bouwheer van de fietssnelwegprojecten.

"De Provincie Oost-Vlaanderen is pionier bij de aanleg van fietssnelwegen en heeft de ambitie om op haar grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Door hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruim gedimensioneerde fietsinfrastructuur aan te leggen, worden meer scholieren en pendelaars overtuigd om de fiets te nemen. Op die manier wordt de fiets een veilig, snel en gezond alternatief voor dagelijkse verplaatsingen."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De gemeente Oosterzele trekt al jaren mee aan de kar van de realisatie van de fietssnelweg en stond in voor een aantal grondverwervingen.

Schepen van gemeente Oosterzele Christ Meuleman, bevoegd voor Mobiliteit:

Gent komt (stilaan) dichterbij!”

Omdat de veiligheid naar de spoorlijn en de spoorwegovergangen voldoende te garanderen, werd er nauw met Infrabel samengewerkt. Voor Infrabel is veiligheid de eerste prioriteit. Aangezien deze fietssnelweg grotendeels langs de spoorlijn (Melle - Geraardsbergen) loopt, bekijkt Infrabel met de gemeente de mogelijke alternatieven voor de overwegen.

Fietssnelweg: kostprijs en timing

Beide stukken fietssnelweg worden uitgevoerd door Grondwerken De Mol NV uit Lochristi.

Het gerealiseerde deelproject Schellaertweg - Van Thorenburglaan heeft een lengte van 520 m en kost 295 476 EUR (incl. btw), waarvan 147 738 EUR subsidies zijn van het Vlaamse Gewest.

Voor het deelproject Van Thorenburglaan - Roosbroekstraat startte recent de voorbereidende werken met een geschatte uitvoeringstermijn van 120 werkdagen, afhankelijk van de weersomstandigheden. De totale kostprijs bedraagt 669 492 EUR (incl. BTW) en wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen samen met het Vlaamse Gewest (aandeel 252 818 EUR).

Er wordt ook openbare verlichting langs het traject geplaatst om de sociale veiligheid te versterken en zo kan het fietspad tijdens de donkere wintermaanden langer gebruikt worden. Hiervoor ontvangt de gemeente een subsidie van ca. 43 000 EUR.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Mieke Dries dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Mieke Dries dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent