Nieuwe publicaties doen toponymie Sint-Antelinks (Herzele) uit de doeken

Erfgoedsprokkel en boek over de plaatsnaam

Op zaterdag 27 april stelde de Provincie Oost-Vlaanderen, samen met auteur Brecht Persoons en gemeente Herzele, de resultaten voor van een erfgoedproject over de toponymie (plaatsnaamkunde) van Sint-Antelinks in Herzele. Dankzij de erfgoedsubsidies en steun van het provinciebestuur kon Brecht onder meer het boek ‘Toponymie van Sint-Antelinks’ en de Erfgoedsprokkel ‘Toponymische wandeling Sint-Antelinks Herzele’ realiseren.

“Het enthousiasme van de erfgoedcommissie, en mezelf als voorzitter, voor dit boeiende thema en dit interessante erfgoedproject als publiekswerking bij onderzoek was onmiskenbaar. Toponymie is van onschatbare waarde als het gaat om het begrijpen van onze geschiedenis. Samen met de auteur hoop ik dat dit project model zal staan voor andere onderzoekers, zodat ook zij het cultuurhistorisch erfgoed van hun streek zullen ontsluiten voor het grote publiek.”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Cultuurhistorische wandelingen in Erfgoedsprokkel

Naast een publicatie voorzag het erfgoedproject ook in de realisatie van een permanente cultuurhistorische wandeling. De Provincie maakte er een Erfgoedsprokkel van - de 60ste in de reeks Erfgoedsprokkels van de Provincie - en dus de tweede publicatie over de toponymie van Sint-Antelinks.

Aan de hand van twee wandellussen, die beiden starten aan de kerk, maakt het publiek kennis met de sporen van de geschiedenis in het landschap. Welke rol speelt de Ransbeek, omgeven door daslook, in de geschiedenis van Sint-Antelinks? Waarom bevindt het koor van de kerk zich niet in het oosten? Welke rol heeft de Heilige Gertrudis in het dorp vervuld? Waar op het grondgebied van Sint-Antelinks bevond er zich ooit een middeleeuwse motteburcht en hoe kan je dit nog zien in het landschap? Men komt het allemaal te weten in deze nieuwe boeiende erfgoedsprokkel.

Praktisch

De Erfgoedsprokkel ‘Toponymische wandeling Sint-Antelinks’ vind je gratis in de bibliotheek van Herzele en in de kerk van Sint-Antelinks. Je kan de Erfgoedsprokkel ook digitaal downloaden via de QR-code op het infobord terplekke of via de provinciale website: oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Wandeling A is 3,8 km lang en volledig verhard. Wandeling B is 8,7 km en deels onverhard.

Het boek ‘Toponomie van Sint-Antelinks’ kost 35 EUR en kan online besteld worden.

An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele De Cocker dienst Erfgoed

 

 

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent