Skip to Content

Nieuwe publicatie: Sociaal-economische Situatieschets van Oost-Vlaanderen 2019

Op dinsdag 18 juni werd in de nieuwe bibliotheek Utopia in Aalst de eenentwintigste editie van de Sociaal-economische Situatieschets van Oost-Vlaanderen voorgesteld.

"De sociaal-economische situatieschets bestaat zoals steeds uit twee delen. Het eerste deel is meer beschrijvend en gaat specifiek in op een aantal aspecten van de sociaal-economische situatie in de provincie. Het tweede deel is een statistisch naslagwerk waarbij in negen hoofdstukken de belangrijkste sociaal-economische indicatoren worden weergegeven."

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor economie

Dit jaar bevat deel 1 drie hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt de verwevenheid van industrie en diensten geanalyseerd. Daarnaast wordt ingegaan op de slimme specialisatiestrategie van de Provincie. Hoofdstuk 2 bekijkt sociaal ondernemerschap in onze provincie. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht waar de Oost-Vlaming werkt en welke regio’s kunnen worden afgebakend voor het realiseren van een sociaal-economisch streekontwikkelingsbeleid.

"De onderwerpen in deel 1 worden telkens gelinkt aan de praktijk via gastbijdragen, een primeur voor de situatieschets."

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor KMO en middenstand

Zo laten we dr. Geert Vandenbroucke, voorzitter van Orsi Academy, aan het woord in het hoofdstuk over slimme specialisatie. Kaat Peeters is als ‘Social Impact Manager’ bij Konekt dan weer de geschikte persoon om het sociaal ondernemerschap in onze provincie toe te lichten. Tot slot duidt Fons Leroy, uittredend administrateur-generaal van de VDAB, het reilen en zeilen van de arbeidsmarkt in Oost-Vlaanderen.

De tabellen in deel 2 zijn zo opgemaakt dat zij over de edities heen vergelijkbaar zijn.

Gedeputeerde Leentje Grillaert: "Waar nodig worden de gebruikte termen verklaard en geduid. De analyses worden zo veel mogelijk op gemeentelijk niveau uitgevoerd."

Enkele conclusies

  • De helft van de bruto toegevoegde waarde in Oost-Vlaanderen wordt voortgebracht door de industrie en de verweven diensten.
  • Het aantal falingen daalde in 2018 met meer dan een vijfde tegenover het jaar voordien.
  • De provincie telt voor het eerst meer dan 1,5 miljoen inwoners, een toename met 145 000 (3x een gemeente zoals Beveren) in zowat 20 jaar tijd.
  • Acht gemeenten tellen meer dan 10 000 werknemers op hun grondgebied. Van groot naar klein zijn dat Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren, Dendermonde, Oudenaarde en Deinze.
  • Grootste werkgever in onze provincie zijn de bedrijfsgerichte diensten, met 107 000 actieven of 17% van het totaal; van dichtbij gevolgd door de gezondheidszorg (93 000 actieven, 15% van het totaal). Samen zijn deze sectoren goed voor een op de drie jobs in Oost-Vlaanderen.
  • Handel is de sector die de grootste toegevoegde waarde produceert, ongeveer 14% van het provinciale totaal.
  • UGent en de 4 hogescholen (Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, LUCA School of Arts en Odisee) tellen samen 72 000 studenten.
  • De maritieme trafiek in de North Sea Port steeg tot 70,4 miljoen ton (2018), een toename met 6%. In de Waaslandhaven groeide de trafiek met 57%, tot 108 miljoen ton (2017), een absoluut record. Beide havens samen zorgen voor een zevende van de Oost-Vlaamse werkgelegenheid.

De publicatie (80 blz) is gratis en kan besteld worden via tel. 09 267 86 84, economie@oost-vlaanderen.be of www.oost-vlaanderen.be.

De publicatie is ook te verkrijgen bij het Infopunt Provincie in het PAC 'Het Zuid', Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

De publicatie kan online geraadpleegd worden. 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor economie
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor KMO en middenstand
Pascal de Meyer dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor economie
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor KMO en middenstand
Pascal de Meyer dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent