Skip to Content

Nieuwe publicatie puzzelt aan meer kwaliteit in het Oost-Vlaamse landbouw-landschap

Hoe meebouwen aan een kwaliteitsvol en klimaatgezond landschap in Oost-Vlaanderen?  

De nieuwe brochure ‘Puzzel mee aan meer kwaliteit in het Oost-Vlaamse landbouw-landschap’ van de Provincie Oost-Vlaanderen reikt antwoorden aan.

De gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte en hitte, overstroming, erosie, gebrek aan bestuivers,  … treft ook en vooral de land- en tuinbouwsector. Als medebeheerder van het landschap staan ze op de eerste rij om mee te denken en mee te werken aan klimaatoplossingen. Het belang van de landbouw kan niet onderschat worden.

Nieuwe brochure ‘Puzzel mee aan meer kwaliteit in het Oost-Vlaamse landbouw-landschap’

De brochure 'Puzzel mee aan meer kwaliteit in het Oost-Vlaamse landbouw-landschap’ is een gids voor iedereen die actief is in het landschap: land- en tuinbouwers, plattelandsbewoners, lokale besturen, recreanten, ...

De gids biedt een boeiend overzicht van de belangrijkste puzzelstukken in het landschap: de bodem, landbouwteelten, houtige landschapselementen, het blauwe netwerk, gebouwen en infrastructuur en erfgoed.

De brochure zet aan om mee aan de slag te gaan in het Oost-Vlaamse landschap. Aan de hand van concrete uitdagingen, kaderstukken en praktische tips vindt de lezer inspiratie om zelf een bijdrage te leveren aan een mooier en veerkrachtig landschap.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor land- en tuinbouw

Een papieren exemplaar van de brochure vraag je op via [email protected] of telefonisch via 09 267 86 79. De digitale versie van de brochure kan je downloaden op www.oost-vlaanderen.be (rubriek publicaties).

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor land- en tuinbouw
Nele Wauman Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor land- en tuinbouw
Nele Wauman Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent