Nieuwe publicatie: provinciale ‘erfgoedsprokkel’ zet de ‘Geuzenhoek’ van Horebeke in de kijker

Vanaf 1 april 2017 leidt een nieuwe erfgoedsprokkel, uitgegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen, de bezoeker rond in de wijk Korsele in Horebeke, één van de laatste protestantse gemeenschappen op het Oost-Vlaamse platteland. De publicatie is gratis te verkrijgen in het Abraham Hansmuseum (Abraham Hansstraat 1) en de protestantse kerk in Horebeke, en in diverse toeristische infopunten in de regio.

‘Geuzenhoek’

In de noordwesthoek van de gemeente Horebeke bevindt zich de ‘Geuzenhoek’, een vrijwel unieke plaats in Vlaanderen, waar het protestantisme sinds de 16de eeuw permanent is blijven bestaan. Sinds die tijd wonen katholieken en protestanten er tussen elkaar. De Horebeekse protestanten zijn geen inwijkelingen, alleen de leer kwam van buitenaf; het waren geboren en getogen Vlamingen, zij het sterk beïnvloed door Nederlandse predikanten en onderwijzers.

Eind 16de eeuw verdween het protestantisme uit de regio, maar het leefde voort in de dorpjes ten oosten van Oudenaarde. Geleidelijk ontstond een concentratie rond Horebeke, waar de iets grotere groep regelmatig geloofsgenoten uit de andere dorpen aantrok via onderlinge huwelijken. De beperkte godsdienstvrijheid van Jozef II (1781), het protestantse Hollandse bewind (1814-1830) en de vooruitstrevende Belgische grondwet schiepen de passende omstandigheden om de gemeenschap te laten openbloeien. En deze bloei liet zijn sporen na in de vorm van een rijk patrimonium: de Oude Kerk (1795), het schooltje (1820), het kerkhof (1824), de pastorie (1841) en de Nieuwe Kerk (1872).

Nieuwe erfgoedsprokkel

Het zijn deze getuigen die de kern uitmaken van de nieuwste telg in de reeks ‘Erfgoedsprokkels’, een erfgoeduitgave van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed: "Het erfgoedveld signaleerde een nood aan kleine informatiedragers (op papier en digitaal) over Oost-Vlaamse erfgoedonderwerpen, vooral over gebouwen of historische sites. Om het Oost-Vlaamse erfgoed nog dichter bij de mensen te brengen, lanceerden we de laagdrempelige reeks 'Erfgoedsprokkels’. Sinds de start eind 2015 kwamen reeds een 13-tal diverse onderwerpen, verspreid over onze provincie, aan bod.”

Deze erfgoedsprokkel kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Horebeke, de Verenigde Protestantse Kerk van België in Horebeke en het Protestants Historisch Museum Abraham Hans.

Start Lutherjaar

De publicatie is tegelijk de start van een reeks activiteiten in het kader van het Lutherjaar. In 2017 is het immers 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn reeks van 95 stellingen publiek maakte door ze op 31 oktober 1517 te bevestigen op de deur van de slotkapel van Wittenberg. Dit wordt als het startsignaal gezien van de reformatie van de kerk in de 16de eeuw. In Oost-Vlaanderen gaat het initiatief van deze viering uit van het Interkerkelijk Beraad, een samenwerkingsverband tussen de Rooms-Katholieke Kerk, de Verenigde Protestantse Kerk, de Orthodoxe Kerk, de Anglicaanse Kerk en de Adventskerk.

Praktische info

De Erfgoedsprokkel Geuzenhoek Horebeke is vanaf 1 april ter plaatse, in het gemeentehuis en in de toeristische infopunten van de regio gratis te verkrijgen. Later op het jaar ook digitaal beschikbaar via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels. Daar zijn ook de al verschenen erfgoedsprokkels te downloaden.

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jo Rombouts dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jo Rombouts dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent