Nieuwe publicatie: ‘In de Cop op de Merckt’ over archeologische vondsten in Dendermonde

Op 18 juli stelde de Provincie Oost-Vlaanderen in Dendermonde het rijk geïllustreerde boek In de Cop op de Merckt voor, dat gaat over de archeologische vondsten in Huis ‘De Cop’ aan de Markt in Dendermonde.

In 2005 werd in het huis aan de Markt een kelder gevonden met een beerput uit de zestiende eeuw. Archeologisch onderzoek in de beerput bracht veel voorwerpen en nieuwe gegevens aan het licht over de zestiende-eeuwse bewoners en hun dagelijks leven. 

Nu publiceert de Provincie Oost-Vlaanderen de resultaten van het onderzoek in In de Cop op de Merckt, dat vanaf 24 juli te koop is. In het boek worden de gevonden objecten en etensresten beschreven, zoals aarde- en glaswerk, een gouden munt, houten kammen, zaden en visgraten, maar ook hun rol in het dagelijks leven van de bewoners.

Te vaak blijven resultaten van archeologische opgravingen besloten in rapporten die niet voor het brede publiek toegankelijk zijn. Meer nog, we moeten het publiek net sensibiliseren voor archeologie. Daarom koos de Provincie er resoluut voor om dit onderzoek te publiceren.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Cultuur en Erfgoed

De archeologische ontdekking in Huis ‘De Cop’ was een toevalstreffer die meer kennis over de oudere lokale geschiedenis van Dendermonde oplevert.  De vondsten werden door de eigenaars geschonken aan het Stedelijk Museum van de stad. 

 

Praktische informatie

In De Cop op de Merckt, onder redactie van Dimitri Beeckman en Carolien Van Hecke, telt 304 bladzijden en is verkrijgbaar vanaf 24 juli voor 40 euro (exclusief verzendkosten). Het boek kan aangekocht worden in de betere boekhandel of aan de balie van PAC Het Zuid aan het W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (enkel elektronische betaling). Ook is het te bestellen via website www.oost-vlaanderen.be/cultuurpublicaties of via e-mail: erfgoed@oost-vlaanderen.be.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent