Skip to Content

Nieuwe publicatie: Het Kaart- en Landboek van Deinze Binnen (1765)

Belangrijke historische bron ontsloten

Wie op zoek is naar voorouders in Deinze of naar de voorgeschiedenis van percelen die in de gemeente gelegen zijn, kan vanaf nu ‘Het Kaart- en Landboek van Deinze Binnen (1765)’ raadplegen. Het boek is het eindresultaat van een jarenlange studie door lokaalhistorici René De Clercq en Luc Goeminne.

Net als het kadaster nu, bevat een landboek informatie over alle percelen die in Deinze gelegen zijn en over de eigenaars ervan. Maar in dit geval is het een momentopname van 1765. Daarnaast zijn er twee sets kaarten, waarvan één in kleur, opgenomen in het boek. Bovendien is er onderzoek gebeurd naar de verhouding tussen Deinze Binnen en Buiten, over het uitzicht van de stad, over de toponiemen, de verschillende soorten bewoners en eigenaars, het verenigingsleven en nog zoveel meer. Via de indrukwekkende personen- en plaatsnamenindicatie kan deze goudmijn efficiënt doorzocht worden. 

“Landboeken zijn een miskende, maar cruciale bron voor historisch onderzoek over het onroerend erfgoed van een gemeente of een streek. Met dit boek willen we niet enkel de inwoners van Deinze stimuleren om hun geschiedenis beter te leren kennen, maar ook historici en heemkundigen van elders inspireren om andere landboeken te bestuderen en uit te geven.”

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

Deze publicatie is de vijfde en laatste in de reeks landboeken die het provinciebestuur uitgaf, na Lebbeke, de Zwijvekeabdij van Dendermonde, de abdij van Ninove en het landboek van Stekene. 

Een exemplaar van het boek is te verkrijgen in het Museum van Deinze en Leiestreek (MUDEL, Lucien Matthyslaan 3/5, 9800 Deinze, tel. 09 381 96 70) en bij de dienst Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen ([email protected] of tel. 09 267 72 71). Kostprijs: 35 EUR. ISBN 9789082732863

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts diensthoofd Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts diensthoofd Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent