Skip to Content

Nieuwe publicatie: Het Caertbouck van Steeckenen - Landboek van Stekene

Belangrijke historische bron ontsloten

Wie op zoek is naar voorouders in Stekene of naar de voorgeschiedenis van daar gelegen percelen, zal beslist zijn gading vinden in Het Caertbouck van Steeckenen, de vrucht van jarenlange studie door lokaalhistoricus Jackie Thiron en gewezen landmeter Edy Hofman. 

Op 7 mei werd deze prachtuitgave van het landboek van Stekene door de Provincie Oost-Vlaanderen voorgesteld. 

Net als het kadaster nu, bevat een landboek informatie over alle percelen die in Stekene gelegen zijn en over de eigenaars ervan. Maar in dit geval wel in de periode 1668-1674. Ook de prachtige ingekleurde kaarten zijn in het boek opgenomen. Bovendien is onderzoek verricht naar de molens, naar de steenbakkerijen, naar de wegen, naar de watermerken en zoveel meer. Als toemaatje kan men mee op speurtocht naar een verdwenen grenspaal die op basis van het Landboek onlangs werd teruggevonden.

Deze publicatie is de vierde modelstudie over landboeken die het provinciebestuur realiseerde, na Lebbeke, de Zwijvekeabdij van Dendermonde en de abdij van Ninove en daarmee loopt het landboekenproject van de provincie naar zijn einde.

“Landboeken zijn een miskende, maar cruciale bron voor historisch onderzoek in een gemeente of in een streek. Met dit boek willen we niet enkel inwoners van Stekene stimuleren om hun geschiedenis beter te leren kennen, maar ook historici en heemkundigen van elders in de provincie aanzetten om naar dit voorbeeld andere landboeken uit te geven”, aldus gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor erfgoed.

Praktisch

Een exemplaar is te verkrijgen bij de Heemkring d'Euzie in Stekene (Spoorwegwegel 1 in Stekene, 0487 17 26 17) en bij de dienst Erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen ([email protected], 09 267 72 71). Het boek wordt verkocht aan 35 EUR. ISBN 9789082732849.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor erfgoed
Ignace Van Driessche Beleidsmedewerker archieven en cartografie
Annemie Charlier gedeputeerde voor erfgoed
Ignace Van Driessche Beleidsmedewerker archieven en cartografie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent