Nieuwe publicatie “Energieke Sierteelt onder glas: slim omgaan met energie op je bedrijf”

Vrijdag 2 februari 2018 — De Provincie Oost-Vlaanderen geeft een nieuwe publicatie uit "Energieke Sierteelt onder glas: slim omgaan met energie op je bedrijf”. 

Energieke sierteelt onder glas bespreekt technieken voor energiebesparing en verwarmingssystemen, bruikbaar voor verschillende types bedrijven (warme kasplanten, snijbloemen, azalea met forcerie en azalea zonder forcerie*).

Een eenvoudige beslissingsboom toont welke systemen voor jouw bedrijf bruikbaar zijn. Je krijgt ter inspiratie de resultaten van 4 energiescans (bedrijven met warme kasplanten, snijbloemen, azalea met forcerie en azalea zonder forcerie) met bijbehorende verbetervoorstellen.

Misschien wil je na het lezen van de brochure zelf ook een energiescan voor je bedrijf laten uitvoeren?

"De Provincie Oost-Vlaanderen maakt werk van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen samen met haar inwoners, gemeenten en bedrijven. Voor land- of tuinbouwbedrijven is het belangrijk om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en indien mogelijk zelf hernieuwbare energie te produceren."

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw en platteland

 

               

Praktisch

De publicatie  is te downloaden op onze nieuwe website.

Wens je een papieren exemplaar? Stuur dan een mail naar landbouw@oost-vlaanderen.be

 

*Forcerie: groei of bloei van planten die kunstmatig wordt beïnvloed vb. door de sturing van warmte of licht.

Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw en platteland at Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Landbouw en Platteland Provincie Oost-Vlaanderen