Nieuwe publicatie “Energieke Sierteelt onder glas: slim omgaan met energie op je bedrijf”

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft een nieuwe publicatie uit "Energieke Sierteelt onder glas: slim omgaan met energie op je bedrijf”. 

Energieke sierteelt onder glas bespreekt technieken voor energiebesparing en verwarmingssystemen, bruikbaar voor verschillende types bedrijven (warme kasplanten, snijbloemen, azalea met forcerie en azalea zonder forcerie*).

Een eenvoudige beslissingsboom toont welke systemen voor jouw bedrijf bruikbaar zijn. Je krijgt ter inspiratie de resultaten van 4 energiescans (bedrijven met warme kasplanten, snijbloemen, azalea met forcerie en azalea zonder forcerie) met bijbehorende verbetervoorstellen.

Misschien wil je na het lezen van de brochure zelf ook een energiescan voor je bedrijf laten uitvoeren?

"De Provincie Oost-Vlaanderen maakt werk van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen samen met haar inwoners, gemeenten en bedrijven. Voor land- of tuinbouwbedrijven is het belangrijk om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en indien mogelijk zelf hernieuwbare energie te produceren."

Gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw en platteland

 

               

Praktisch

De publicatie  is te downloaden op onze nieuwe website.

Wens je een papieren exemplaar? Stuur dan een mail naar landbouw@oost-vlaanderen.be

 

*Forcerie: groei of bloei van planten die kunstmatig wordt beïnvloed vb. door de sturing van warmte of licht.

Contacteer ons
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw en platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Landbouw en Platteland Provincie Oost-Vlaanderen
Alexander Vercamer Gedeputeerde voor landbouw en platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Landbouw en Platteland Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent