Skip to Content

Nieuwe publicatie: Brochure Innovatief en duurzaam boeren

Onderzoek en aanbod van de Oost-Vlaamse proefcentra en de Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie en de Oost-Vlaamse proefcentra bieden de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers een waaier aan informatie en services. De brochure Innovatief en duurzaam boeren laat land- en tuinbouwers kennis maken met het onderzoek en het aanbod vanuit de Provincie en de Oost-Vlaamse proefcentra.

De brochure belicht de activiteiten, advies- of dienstverlening vanuit verschillende focusthema’s zoals water, energie, klimaat, bodem en bemesting, duurzame gewasbescherming, innovatie, markt en maatschappij en subsidies.

 

"De Provincie wil bijdragen aan een economisch sterke, diverse en duurzame land- en tuinbouwsector die kwaliteitsvolle producten aflevert en functioneert in harmonie met andere functies op een (be)leefbaar platteland. Via de provinciale proefcentra worden innovatie en praktijkgericht onderzoek in de sierteelt, groenteteelt en aardappelteelt ondersteund."

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor landbouw en platteland

De brochure kan men downloaden op de website www.oost-vlaanderen.be – rubriek publicaties. Men kan ook een gedrukt exemplaar aanvragen via landbouw@oost-vlaanderen.be.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor landbouw en platteland
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
Proefcentrum voor Sierteelt vzw
Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
Leentje Grillaert gedeputeerde voor landbouw en platteland
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
Proefcentrum voor Sierteelt vzw
Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent