Skip to Content

Nieuwe provincieraad Oost-Vlaanderen zetelde voor het eerst met 36 raadsleden

Vandaag, maandag 3 december 2018, vond de installatievergadering van de nieuwe provincieraad plaats. Voor het eerste zetelde de provincieraad met 36 raadsleden (i.p.v. 72). De 36 raadsleden legden de eed af in handen van de installerende voorzitter Greet De Troyer. 

Zetelverdeling

In volgorde van grootte op basis van de kiesresultaten:

  • N-VA: 8
  • Open Vld: 7
  • CD&V: 7
  • Vlaams Belang: 6
  • Groen: 5
  • sp.a: 3

Provincieraadvoorzitter

Phaedra Van Keymolen (CD&V) is de nieuwe voorzitter van de raad. Zij volgt Greet De Troyer op, die blijft zetelen als raadslid voor sp.a.

Deputatie

Ook de gedeputeerden legden de eed af:

  • 1ste gedeputeerde: Kurt Moens
  • 2de gedeputeerde: Leentje Grillaert
  • 3de gedeputeerde: Riet Gillis
  • 4de gedeputeerde: Annemie Charlier
Contacteer ons
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Martine Haegens Griffie
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Martine Haegens Griffie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent