Nieuwe Provinciale projectoproep subsidielijn experimentele woonprojecten

Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen en zoekt nieuwe projecthouders. Aanvragen kunnen tot 1 september 2018 ingediend worden.

Welke projecten komen in aanmerking?

De subsidie wordt toegekend aan innoverende projecten die nieuwe woonvormen mogelijk maken:

  • Meegroeiwonen
  • Gemeenschappelijk wonen
  • Aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen
  • Wonen in leefbare en duurzame wijken

De projecthouders tonen in hun aanvraag dat ze inspelen op tekorten en maatschappelijke noden in Oost-Vlaanderen. Zo probeert de Provincie de Oost-Vlaamse woonmarkt te versterken.

“De aanvragen komen ondermeer van families die oplossingen zoeken voor een kind met een beperking, van co-housers die betaalbaar willen wonen, of openbare besturen die leegstand aanpakken.”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Wonen.

De projectsubsidie kan onmogelijk alle gestelde problemen oplossen, maar het is wel een instrument om de zoektocht naar oplossingen op gang te trekken.

Zelf een project indienen?

Surf naar www.oost-vlaanderen.be/experimentele-woonprojecten en vul het aanvraagformulier in. Indienen kan tot 1 september 2018.

Vragen? Neem contact op met wonen@oost-vlaanderen.be of bel het nummer 09 267 71 40.

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Wonen
Erik TJampens deskundige dienst Maatschappelijke Participatie
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Wonen
Erik TJampens deskundige dienst Maatschappelijke Participatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent