Nieuwe Provinciale projectoproep subsidielijn experimentele woonprojecten

Woensdag 6 juni 2018 — Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen en zoekt nieuwe projecthouders. Aanvragen kunnen tot 1 september 2018 ingediend worden.

Welke projecten komen in aanmerking?

De subsidie wordt toegekend aan innoverende projecten die nieuwe woonvormen mogelijk maken:

  • Meegroeiwonen
  • Gemeenschappelijk wonen
  • Aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen
  • Wonen in leefbare en duurzame wijken

De projecthouders tonen in hun aanvraag dat ze inspelen op tekorten en maatschappelijke noden in Oost-Vlaanderen. Zo probeert de Provincie de Oost-Vlaamse woonmarkt te versterken.

“De aanvragen komen ondermeer van families die oplossingen zoeken voor een kind met een beperking, van co-housers die betaalbaar willen wonen, of openbare besturen die leegstand aanpakken.”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Wonen.

De projectsubsidie kan onmogelijk alle gestelde problemen oplossen, maar het is wel een instrument om de zoektocht naar oplossingen op gang te trekken.

Zelf een project indienen?

Surf naar www.oost-vlaanderen.be/experimentele-woonprojecten en vul het aanvraagformulier in. Indienen kan tot 1 september 2018.

Vragen? Neem contact op met wonen@oost-vlaanderen.be of bel het nummer 09 267 71 40.

Woonproject Bijs: cohousingproject voor jongeren met een beperking
Woonproject Bijs: cohousingproject voor jongeren met een beperking
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Wonen
Erik TJampens deskundige dienst Maatschappelijke Participatie