Nieuwe provinciale Erfgoedsprokkel zoemt in op Romeinse verleden van Knesselare

In de reeks Erfgoedsprokkels stelt de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuw nummer voor: Romeinse waterput Knesselare-Buntelare. Deze bijzonder goed bewaard gebleven waterput geeft, in combinatie met de resultaten van andere opgravingen in de buurt, een goed beeld van hoe bijna 2000 jaar oude boerenerven eruit zagen en functioneerden. 

De erfgoedsprokkel ‘Romeinse waterput Knesselare-Buntelare’ is gratis te verkrijgen in het toeristisch infokantoor of de cafetaria van de Drongengoedhoeve.

Een bijzondere vondst

Tijdens wegenwerken in 2005 op de grens van Knesselare en Aalter vonden archeologen, onder leiding van prof. dr. Wim De Clercq van de Universiteit Gent, een bijzonder goed bewaarde boomwaterput uit de Romeinse tijd. Deze waterput blijkt uniek, niet alleen omwille van zijn goede bewaringstoestand of van zijn uitzonderlijke constructietechniek, maar vooral om wat er over de omgeving kan worden afgeleid. Precies deze nauwe band tussen mens, landschap en natuur, drie elementen die het cuestalandschap rond de Drongengoedhoeve kenmerken, maken het duidelijk waarom de waterput, na een jarenlange restauratie, in september 2017 een plaats kreeg in deze Drongengoedhoeve. Deze oude ontginningshoeve ligt centraal in het ‘Landschapspark Drongengoed’ waar meer dan 25 partners (provincies, gemeenten, Vlaamse overheid en streekorganisaties) samenwerken om de troeven van de streek nog meer uit te spelen én de hoeve is zeker één van die troeven.

Erfgoedsprokkels zetten Oost-Vlaams erfgoed in de kijker

Deze erfgoedsprokkel zorgt voor een extra beleving op de hoeve en versterkt het recreatief aanbod voor de bezoeker. Dit is trouwens één van de doelstellingen van deze in 2016 door het Oost-Vlaamse provinciebestuur opgestarte reeks publicaties.

'Erfgoedsprokkels' zijn toegankelijke brochures van maximaal zestien bladzijden, bevattelijk geschreven en rijk geïllustreerd. Ze worden samengesteld op eigen initiatief of op verzoek van en geschreven door derden. Het zijn echte gidsjes voorzien van plattegrond of wandelparcours zodat alle interessante weetjes van gebouw of site aan bod komen. De formule laat toe om een ruime waaier aan onderwerpen uit het brede erfgoedveld te kiezen. En ze is succesvol: dit is al het 16de nummer in de reeks.

De auteur van deze sprokkel, prof. dr. Wim De Clercq, weet op een laagdrempelige, maar toch wetenschappelijk verantwoorde manier de bezoeker kennis te laten maken met de voorgeschiedenis van de regio aan de hand van dit archeologisch object. Diverse stukjes informatie puzzelde hij samen om een samenhangend beeld te reconstrueren van de leefwereld van toen.

De sprokkel kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Knesselare, de Vrienden van Drongengoed en de Universiteit Gent.

Praktisch

De erfgoedsprokkel ‘Romeinse waterput Knesselare-Buntelare’ is gratis te verkrijgen in het toeristisch infokantoor op zondagnamiddag of de cafetaria van de Drongengoedhoeve. De publicatie kan ook gedownload worden via de provinciale website www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels, op de website van de gemeente (www.knesselare.be/boomstamwaterput) en van Drongengoedhoeve (www.drongengoedhoeve.be).

Nog meer ‘beleving’ op de hoeve

Niet alleen deze unieke waterput maakt een bezoek aan de Drongengoedhoeve interessant, maar ook andere activiteiten zorgen voor heel wat meerwaarde!

Reconstructie Romeinse pottenbakkersoven op de Drongengoedhoeve, juli 2018

In een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Gent, het keramiekatelier ‘Cuesta’ en de vzw Vrienden van het Drongengoed wordt voor een tweede maal een pottenbakkersoven uit vroegere tijden nagebouwd en in gebruik genomen. In 2017 was dit een middeleeuwse oventype (ca. 1200 na Chr.), nu is het de bedoeling om een oven uit de Romeinse tijd na te bouwen en deze te stoken, gevuld met Gallo-Romeinse aardewerkvormen die in de regio courant voorkwamen. Aangezien dit project zeer weersgevoelig is, zal de precieze datum terug te vinden zijn op de website van de Drongengoedhoeve.

Bewoning in en rond de cuesta door de eeuwen heen

Dit project gaat over vier diorama’s (of kijkkasten) die vier belangrijke periodes van bewoning op en rond de cuesta zullen weergeven. De maquettes worden op schaal nagebouwd naar reële sporen van gebouwen die teruggevonden zijn bij opgravingen door de K.L.A.D. en UGent hier in de streek. De diorama’s tonen aan de ene zijde een volledig afgewerkt erf, aan de andere zijde heeft men een inkijk in het hoofdgebouw die laat zien hoe dat is opgebouwd. De gemiddelde bouwtijd van een dergelijk diorama neemt 8 tot 10 maanden in beslag, een project dus van enkele jaren. Een eerste maquette zal dit jaar nog af zijn en vanaf eind 2018 te bezichtigen in het cuesta-museum.

Educatieve speelzone

De vzw vrienden van het Drongengoed en het Landschapspark Drongengoed hebben de handen in elkaar geslagen om een educatieve speelzone aan te leggen. Vertrekkend vanuit de typische landschapselementen van de streek mogen kinderen hun eigen droom-speelterrein uittekenen. Deze tekeningen dienen als inspiratie voor de ontwerper. Zo wordt het aanbod voor bezoekers stap voor stap verder uitgebouwd en kan iedereen het rijke verleden van de hoeve en de streek op zijn/haar manier beleven!

 

Info over de reconstructie van de Romeinse oven en de bouw van de diorama’s is te vinden bij vzw Vrienden van het Drongengoed en het klei-kunst-collectief Cuesta (op zaterdag aanwezig in de Drongengoedhoeve).

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Hilde Trenson schepen voor cultuur, Gemeente Knesselare
Cultuurdienst Gemeente Knesselare
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Hilde Trenson schepen voor cultuur, Gemeente Knesselare
Cultuurdienst Gemeente Knesselare
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent