Nieuwe peuterspeeltuin in Provinciaal domein De Ster

Op het Provinciaal domein De Ster werd de afgelopen maanden hard gewerkt aan de aanleg van een nieuwe peuterspeeltuin. Het resultaat mag er zeker zijn en met trots stelt de Provincie Oost-Vlaanderen de nieuwe peuterspeeltuin in Provinciaal domein De Ster voor. 

De werken werden uitbesteed aan de firma LibraPlay. "In samenspraak met de betrokken Provinciale diensten werd er gestreefd naar een goede verhouding tussen een heel hoge speelwaarde, waar zoveel mogelijk kinderen op hetzelfde moment kunnen spelen, en aandacht voor de natuur.", aldus gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor de domeinen.

Het speelgebied werd ingedeeld in twee zones: een zandzone en een graszone. Beide zones sluiten perfect op elkaar aan en zijn complementair. Er is een groot aanbod heel attractieve speeltoestellen met allerlei speelfuncties. Het thema dier en boerderij komt subliem naar voor.

Verder is er ook een creatieve muziekzone waar kinderen in alle rust en vrijheid kunnen experimenteren met verschillende klanken en speelwijzen.

De toestellen zijn allemaal uniek, Provinciaal domein De Ster beschikt over een speeltuin met toestellen die nergens anders te zien is.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor de Domeinen
Pieter Debaets diensthoofd Provinciaal domein De Ster
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor de Domeinen
Pieter Debaets diensthoofd Provinciaal domein De Ster
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent