Nieuwe openingsuren zwembad Puyenbroeck vanaf 3 september 2018

Vanaf maandag 3 september 2018 worden de openingsuren van het zwembad van het Provinciaal domein Puyenbroeck aangepast. Je vindt de nieuwe openingsuren hier terug.

Doorlopend zwemmen is dan niet meer mogelijk omdat heel veel scholen er voor kiezen om toch te komen zwemmen in het verwarmde buitenbad.

"Ze zijn blij dat het Provinciebestuur de investering doet om, tijdens de sluiting van het binnenbad, het buitenbad tijdens de wintermaanden te overkappen. Zo kan het schoolzwemmen blijven doorgaan.", aldus gedeputeerde Hilde Bruggeman, bevoegd voor Ruimtelijke vergunningen en Patrimonium. 

De pop-up bar is in september enkel open bij mooi weer op woensdagnamiddag en in het weekend.

Tot en met 2 september 2018 kan je alle dagen doorlopend zwemmen van 8.30 tot 20 uur.

 

Contacteer ons
Hilde Bruggeman gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke vergunningen en Patrimonium
Stijn Van Hoey centrumverantwoordelijke dienst Sportcentrum Puyenbroeck
Hilde Bruggeman gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke vergunningen en Patrimonium
Stijn Van Hoey centrumverantwoordelijke dienst Sportcentrum Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent