Skip to Content

Nieuwe locatie voor provinciale uitleenpost Sint-Niklaas

De provinciale uitleendienst heeft zijn regionale uitleenpost in Sint-Niklaas verplaatst. De huurovereenkomst van het oude pand, in de lokalen van Interwaas in de Lamstraat, liep af en het pand was bovendien te klein geworden. De nieuwe locatie is gelegen in het Industriepark Noord 4, op de site Techniekhuis.

Extra ruimte en beter bereikbaar

De provinciale uitleendienst werkt vanuit drie locaties: hoofdplaats Gent en de regionale posten Sint-Niklaas en Geraardsbergen. De uitleenpost in Sint-Niklaas was sinds de opstart in 1997 gehuisvest in de gebouwen van Interwaas in de Lamstraat. Door het succes van de uitleendienst werd er steeds meer materiaal in Sint-Niklaas gestockeerd. Daardoor werd de nood aan ruimte groter. Tegelijk werd de bereikbaarheid in het centrum van Sint-Niklaas een probleem.

In samenwerking met de stad Sint-Niklaas werd een grotere en beter bereikbare locatie gevonden op de site Techniekhuis, in het Industriepark Noord. Het provinciebestuur sloot een huurovereenkomst af met de stad voor de komende negen jaar.

“Deze locatie is een duidelijke verbetering voor de Uitleendienst, aangezien ze veel ruimer is en beter bereikbaar door de nabijheid van de E17 en N70. Bovendien is ook de uitleendienst van de stad Sint-Niklaas er gevestigd, wat in de toekomst tot samenwerking en uitwisseling kan leiden”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor de Uitleendienst

Inleverboxen vergroten gebruiksgemak

Verenigingen kunnen vanaf nu terecht op de nieuwe site voor het uitlenen van materiaal. Bovendien wordt er heel binnenkort werk gemaakt van inleverboxen, waardoor men elke dag van de week de klok rond materiaal zal kunnen terugbrengen. Dit zal de gebruiksvriendelijkheid voor de klanten nog verbeteren.

Het aanbod van de regionale uitleenpost bekijken en reserveren, kan via https://uitleensint-niklaas.webshop.oost-vlaanderen.be. Telefonisch kan je de dienst bereiken op 03 776 94 39 (magazijn) en 09 253 40 38 (bestellingen en administratie).

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor de Uitleendienst
Frederic Vanmaele coördinator Uitleendienst
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor de Uitleendienst
Frederic Vanmaele coördinator Uitleendienst
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent