Nieuwe LEADER-periode van start in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen werden drie LEADER-gebieden erkend voor de periode 2023-2027: Waasland, Meetjesland-Leievallei en Vlaamse Ardennen tot Dender. Deze LEADER-gebieden kunnen rekenen op middelen van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen om het gebied duurzaam te ontwikkelen en de plaatselijke uitdagingen op het platteland aan te pakken.

Voortraject

Eind 2022 lanceerden de vijf Vlaamse provincies samen met Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir een oproep tot vorming van nieuwe LEADER-gebieden en lokale actiegroepen voor de periode 2023-2027.

De Provincie nam het voortouw om de lokale actiegroepen te begeleiden doorheen de opmaak van de lokale ontwikkelingsstrategieën. Daarbij werd maximaal eigenaarschap gegeven aan de lokale stakeholders en gezorgd voor een brede betrokkenheid.

Kick-off momenten in de gebieden

In elk van de drie gebieden werd in november 2023 een kick-off moment georganiseerd om de nieuwe LEADER-periode te lanceren.

Tijdens de startevenementen werd toegelicht wat LEADER is, en waarvoor en hoe je een project kan indienen. Het was vooral een gelegenheid om ideeën uit te wisselen met andere geïnteresseerde projectpromotoren.

“Elk project dat op deze kick-off momenten ontstaat, draagt bij aan de transformatie van het platteland. Of het nu gaat om een kwaliteitsvol landschap, duurzame landbouwinitiatieven of leefbare dorpen waar ontmoetingen en het sociaal weefsel centraal staat. Inzet en betrokkenheid maken het verschil. Samenwerking, innovatie en lokale verankering zijn niet voor niets enkele centrale waarden binnen LEADER.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Oproep LEADER 2023 

De Lokale Actiegroepen lanceerden ondertussen ook hun eerste projectoproep. De officiële indieningsdatum is 8 maart 2024. Om promotoren maximaal te kunnen begeleiden, wordt gevraagd projectideeën aan te melden op 10 januari 2024 (ten laatste om 12 uur ’s middags). Goedgekeurde projecten kunnen starten op 15 mei 2024.

De beschikbare budgetten voor deze oproep variëren per LEADER-gebied:

  • Vlaamse Ardennen tot Dender: 1,4 miljoen EUR
  • Meetjesland-Leievallei: 1,2 miljoen EUR
  • Waasland: 770 000 EUR

Alle informatie is terug te vinden op de website www.leaderoostvlaanderen.be

Contacteer ons
Leentje Grillaert Gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert Gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent