Skip to Content

Nieuwe gezinsformule in Provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas

verkoop vanaf zaterdag 26 februari 2022

Provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas voert een nieuwe gezinsformule in voor de toegang tot het domein.

Op 1 januari 2022 voerde het provinciebestuur nieuwe tarieven in op de recreatiedomeinen. Het gezinsabonnement werd daarbij afgeschaft. Het provinciebestuur geeft gehoor aan de vraag van heel wat gebruikers met de invoering van de nieuwe gezinsformule voor alle gezinnen uit Oost-Vlaanderen.

Oost-Vlamingen betalen 40 EUR voor het basisabonnement voor de eerste volwassene. Elke bijkomende persoon betaalt vervolgens amper 5 EUR extra. Dit geldt voor iedereen die op hetzelfde adres gedomicilieerd is en minderjarige kinderen die op een ander Oost-Vlaams adres gedomicilieerd zijn. Kinderen tot en met 3 jaar hebben altijd gratis toegang tot het domein.

Nieuwe tarieven sinds 1 januari 2022

Eind 2021 werden de tarieven van de provinciale recreatiedomeinen op elkaar afgestemd. In de mate van het mogelijke zijn de bezoekersprijzen in de verschillende Oost-Vlaamse domeinen gelijkgesteld.. Domein De Ster is als enige provinciaal domein betalend tijdens het seizoen. Dat werd zo bepaald in de overeenkomst met het stadsbestuur Sint-Niklaas bij de overname.

Tot eind 2021 kon een gezin met een gezinsabonnement aan een heel toegankelijke prijs het domein binnen. Het gezinsabonnement werd eind 2021 afgeschaft om verschillende redenen: in andere Oost-Vlaamse domeinen worden geen specifieke voordelen gegeven aan gezinnen. De gezinsabonnementen vereisten dat de leden van het gezin op hetzelfde adres gedomicilieerd waren. Dit strookt niet meer met de huidige realiteit waarin veel gezinnen leven. Bovendien miste het abonnement vaak zijn doel.

"Na de afschaffing van het gezinsabonnement kwamen echter veel klachten. We gingen daarom in gesprek met de betrokkenen en na overleg voeren we de nieuwe gezinsformule in voor toegang tot De Ster."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Domein De Ster is tijdens het seizoen van begin april tot half september betalend op woensdagnamiddag, weekends, feestdagen en tijdens schoolvakanties. Van 16 juni tot en met 31 augustus is het domein elke dag betalend.

De verkoop van de gezinsformule start op zaterdag 26 februari 2022.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Domein De Ster
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Domein De Ster
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent