Skip to Content

Nieuwe gemeentelijke feitenfiches detailhandel

Nulmeting corona-impact

Naar jaarlijkse gewoonte lanceren de vijf Vlaamse Provincies de gemeentelijke feitenfiches detailhandel. Net zoals bij de vorige edities staan deze fiches vol met relevant cijfermateriaal waarmee steden en gemeenten aan de slag kunnen gaan.

Vooral in het licht van de huidige 'Coronaperiode' kunnen deze cijfers uitermate interessant zijn voor de toekomst.

Nulmeting 'corona-impact'

De coronacrisis heeft een grote impact op onze (lokale) economie en zal zich ook in de toekomst nog laten voelen. De publicatie van de feitenfiches valt middenin deze crisis, wat enkele opportuniteiten met zich meebrengt. De lokale besturen kunnen het cijfermateriaal van 2020 beschouwen als de nulmeting voor de komende jaren. Deze editie geeft immers het beeld van voor de coronacrisis. Alle daaropvolgende edities zullen de concrete effecten van de lockdown en de beperkingen opgelegd voor detailhandel en horeca in beeld brengen. Ook bij de opmaak van de herstelplannen spelen de feitenfiches een belangrijke rol. De data uit de feitenfiches brengen de lokale economie in steden en gemeenten in beeld en vormen een basis voor een toekomstig (herstel)beleid.

Lokaal: het nieuwe normaal?

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand,  benadrukt niet alleen het belang van onze lokale economie, maar geeft ook een aanzet voor de toekomst: "De zomermaanden staan in het teken van lokaal kopen, vertoeven en beleven. Met de aankomende campagnes 'Lokaal is het nieuwe normaal' en 'De Zomer van de Korte Keten' wordt het provinciale startschot gegeven voor deze 'lokale zomer'." 

Ook hier spelen de feitenfiches een belangrijke rol. Naast het in beeld brengen van de (lokale) economie, helpen ze bij de vormgeving van deze campagnes. Net zoals de Provincies kunnen de lokale besturen de feitenfiches hiervoor aanwenden.

Meten is weten

De feitenfiche detailhandel is een dynamisch rapport dat aangeboden wordt op het dataplatform 'Provincies in Cijfers'. Het dataplatform is flexibel en eenvoudig te gebruiken. Het biedt kant-en-klare rapporten maar laat de gebruiker ook toe zelf aan de slag te gaan met een rijk gamma aan cijfergegevens uit authentieke bronnen. Rapporten, vergelijkingen en grafieken aanmaken kan met een paar muisklikken.

Raadpleeg gratis de feitenfiches detailhandel op www.provincies.incijfers.be

Heeft u vragen over de feitenfiches detailhandel van de Oost-Vlaamse steden en gemeenten? Contacteer het team Economie via [email protected] of tel. 09 267 86 84

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor middenstand
Team Economie Oost-Vlaanderen
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor middenstand
Team Economie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent