Skip to Content

Nieuwe fietstunnel Moorselbaan geopend

De nieuwe fietstunnel onder de Moorselbaan is op vrijdag 15 oktober 2021, plechtig geopend. De onderdoorgang biedt een veilige en vlotte route onder de Moorselbaan en verbetert de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer.

De fietstunnel is een belangrijke stap voorwaarts in de opwaardering van de Leirekensroute naar een volwaardige fietssnelweg. Vroeger werd het traject onderbroken door de Moorselbaan en moesten fietsers halt houden om deze drukke steenweg over te steken. Dankzij de tunnel kunnen fietsers voortaan veilig doorrijden onder de Moorselbaan.

Met een lengte van 195 meter en een breedte van 5,25 meter, nodigt de fietstunnel fietsers uit om hun traject op een veilige, comfortabele en aangename manier verder te zetten op een plaats die vroeger gekend was als een gevaarlijk knelpunt. Door systematisch knelpunten tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer weg te werken, hanteert de stad Aalst een strategie waarbij infrastructuur uitnodigt om meer de fiets te nemen en waarbij de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verbetert.

De fietstunnel wil ertoe aanzetten om het aandeel fietsverplaatsingen langs de Leirekensroute met minstens 50% te verhogen binnen de twee jaar en het totaal aantal fietsers zelfs te verdubbelen tegen 2025.

Ook daarachter schuilt een strategie. De Leirekensroute verknoopt met verschillende fietssnelwegen. Op schaal van Aalst is de Leirekensroute vrijwel uniek te noemen. De fietsroute leidt naar het centrum van Aalst waar een aantal fietssnelwegen samenkomen: richting Dendermonde (F43), richting Ninove/Geraardsbergen (F416), richting Lede/Wetteren (F2), richting Londerzeel (F27), richting Denderleeuw (F19) en richting Erpe-Mere/Zottegem (F414). De Leirekensroute sluit richting Dendermonde aan op de F221 die Dendermonde met Asse verbindt.

Daarom blijven de stad Aalst en de Provincie Oost-Vlaanderen ook de komende jaren investeren in de verdere ontwikkeling van de Leirekensroute als een volwaardige fietssnelweg. Hierbij wordt functionaliteit gecombineerd met de rijke groene omgeving langsheen het buitengebied. Op die manier wordt de Leirekensroute niet alleen een snelle fietsverbinding, maar wordt de nu al groene fietscorridor nog sterker uitgebouwd. Beleving staat hierbij centraal .

"De nieuwe fietstunnel is een project dat past in onze Vlaamse fietsambitie: meer en veiliger fietsverkeer. Willen we meer mensen op de fiets krijgen, dan moet dat ook veilig en comfortabel kunnen. Met de nieuwe fietstunnel wordt een knelpunt weggewerkt en een extra stimulans gecreëerd  voor de Aalstenaar om met de fiets naar het werk, de school, de winkel of sportclub te gaan. We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt. Tegelijk willen we de fietsambitie bij alle overheden verhogen en daar is dit project een mooi voorbeeld van. Door samen te werken kunnen we namelijk snel zorgen voor meer en betere fietsinfrastructuur."

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

"Deze nieuwe fietstunnel is een belangrijke nieuwe stap in een sterk verhoogde fietsveiligheid op de drukke fietsroute Baardegem-Moorsel-Aalst van en naar het centrum van de stad. Dit project kwam tot stand door een mooie en succesvolle samenwerking tussen verschillende partners.  We zijn alvast vragende partij om dit partnerschap verder te zetten in de toekomst voor andere projecten die in Aalst op korte en lange termijn nodig zijn."

Jean-Jacques De Gucht, schepen van Mobiliteit

"Samen met verschillende partners bouwen we de Leirekensroute als robuuste ecologische corridor uit tot de meest groene fietssnelweg van onze provincie. Bovendien werken we ook provincieoverschrijdend samen om deze fietssnelweg te realiseren. Op die manier wordt de F27 een comfortabele, snelle en veilige fietsroute voor functionele verplaatsingen op weg naar school of werk. Ook voor recreatieve fietsers wordt de Leirekensroute nog veel aantrekkelijker dan ze al was."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De onderdoorgang werd gefinancierd door de Stad Aalst, EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), de Vlaamse Overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Totale kostprijs: 1,9 miljoen EUR

Stad Aalst: 652 570 EUR

EFRO: 653 400 EUR

Vlaamse Overheid: 294.030 EUR

Provincie Oost-Vlaanderen: 300 000 EUR

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Ilse Smitz dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Ilse Smitz dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent