Nieuwe fietstelpaal monitort aantal fietsers op de fietsring F400 rond Gent

Gent heeft er een nieuwe fietstelpaal bij. De Provincie Oost-Vlaanderen installeerde een telpaal op de F400 – de kleine fietsring rond Gent. De telpaal staat niet zo ver van de fietsbrug over de Watersportbaan die volgende maand klaar is. Ze zal nuttige data opleveren in het kader van het fietsbeleid van zowel de Provincie als de stad. Ook voor fietsers zelf kan de telpaal gezien worden als een leuk extraatje zijn dat belevingswaarde van de F400 nog verhoogt.

Hoeveel fietsers maken jaar na jaar gebruik van de fietssnelweg? Wat is het aantal fietsers op piekmomenten? Welke delen worden meest gebruikt? Welke invloed heeft het weer op het aantal fietsers? Durven fietsers de fietssnelweg te gebruiken als het donker is? Met vaste telpalen wordt het heel eenvoudig om zicht te krijgen op al deze cijfers.

"We verwachten dat de nieuwe fietsbrug over de Watersportbaan het aantal fietsers op de F400 verder zal doen groeien. Toch vinden we het belangrijk om dit ook effectief nauwkeurig te meten. Meten is weten: cijfers over het aantal fietsers verhogen niet alleen het draagvlak voor toekomstige fietsinvesteringen, ze laten ons ook toe de nodige bijsturingen in ons fietsbeleid te doen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Fietstelonderzoek

De Provincie Oost-Vlaanderen deed eerder al fietstelonderzoek op alle Oost-Vlaamse fietssnelwegen, de laatste keer in september vorig jaar. Gedurende een week werd onder meer het aantal fietsers geteld op een tijdelijk telpunt langs de F400 ter hoogte van de Drongensesteenweg. Ook in september 2018 en september 2021 werd het aantal fietsers op die locatie gedurende één week geregistreerd. Uit de cijfers blijkt dat het aantal fietsers fors op de F400 op vijf jaar tijd fors is toegenomen, van gemiddeld 447 per dag in 2018 tot maar liefst 1418 in 2023.

"Ik kijk uit naar de opening van de Annie Vandewiele-brug in mei/juni. We verwachten hier dan dagelijks meer dan 3.000 fietsers en voetgangers. Met de fietstelpalen zullen we dat goed kunnen monitoren én zichtbaar maken.  Dat is belangrijk. Het geeft de fietsers echt het gevoel van: ‘kijk eens, we zijn met veel’. Het ondersteunt de fietscultuur in onze stad."

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit stad Gent

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Yoerik Van De Genachte dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Yoerik Van De Genachte dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent