Skip to Content

Nieuwe erfgoedwandeling in Baasrode door kinderen gemaakt

De kinderen van het vierde en vijfde leerjaar van Gemeentelijke basisschool De Schakel in Baasrode wandelden een erfgoedwandeling in die ze vorig jaar zelf uitgetekend hebben. Hun juffen Peggy en Kimberly namen deel aan ‘Erfgoedredders’, een coachingtraject van de Provincie Oost-Vlaanderen. Daarin werden zij door een team van erfgoedspecialisten begeleid om erfgoededucatie in de klas te brengen en een heuse erfgoedactie op het getouw te zetten. Ook de Visitatieschool van Baasrode nam deel aan Erfgoedredders en pakte in juni al uit met een erfgoedspel.

"Erfgoed en kinderen worden niet snel in één adem genoemd, maar toch is het zo belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd oog krijgen voor het waardevolle erfgoed dat hen omringt. Met ‘Erfgoedredders’ hebben we een dynamische methode ontwikkeld om van erfgoededucatie een toffe klasactiviteit te maken. De erfgoed-toekomst van Baasrode is verzekerd, een topsite in het Geopark Schelde Delta in oprichting"

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Erfgoedredders strijkt elk schooljaar neer in een andere gemeente en brengt leerkrachten van de tweede graad basisonderwijs uit verschillende scholen samen met erfgoeddeskundigen. In Baasrode waren dat deskundigen uit het Regionaal Landschap Schelde Durme, IOED Schelde Durme, de vereniging 1 200 jaar Baasrode, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen en uiteraard de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode. Allemaal erfgoedkenners die de leerkrachten met raad en daad bijstonden om het erfgoed van Baasrode te ontdekken en om de leukste manieren te bedenken om er in de klas mee aan de slag te gaan. De twee Erfgoedredders-coaches van de Provincie leidden alles in goede banen en zorgden voor een duurzame samenwerking tussen erfgoeddeskundigen en leerkrachten. Want ook de volgende schooljaren zal men beslist nog bij elkaar te rade gaan om erfgoededucatie in de klas te brengen en nieuwe erfgoedprojecten op het getouw te zetten.

De wandeling is vrij beschikbaar voor iedereen om te doen. Download het routeboekje op www.1200jaarbaasrode.be

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Els Otte dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent