Skip to Content

Nieuwe Erfgoedsprokkel over de Huysmanhoeve in Eeklo

De Huysmanhoeve in Eeklo opent het nieuwe toeristisch seizoen met een Erfgoedsprokkel. Voortaan kan de bezoeker extra genieten van wat het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve op het vlak van erfgoed te bieden heeft. Deze gratis brochure loodst de bezoeker langsheen enkele interessante erfgoedelementen op de site en vertelt het verhaal ervan. Vraag ze aan het onthaal van de Huysmanhoeve of download ze via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur lanceerde de reeks ‘Erfgoedsprokkels’ in 2016 met als doel het Oost-Vlaamse onroerende erfgoed meer onder de aandacht te brengen. Een erfgoedsprokkel is een gidsje in een klein handig formaat dat de bezoeker meeneemt op wandeling doorheen een gebouw of een site. Ze zijn zeer toegankelijk geschreven, tellen maximum 16 bladzijden en zijn rijk geïllustreerd. Elke sprokkel is voorzien van een plattegrond of wandelparcours zodat alle interessante weetjes van een gebouw of een site aan bod komen.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed: “De formule laat toe om een ruime waaier aan onderwerpen uit het brede erfgoedveld te kiezen. Ondertussen zagen al 22 sprokkels het licht en ze worden goed gesmaakt zowel door de erfgoedzorgers als door de erfgoedliefhebbers en wandelaars.”

De Huysmanhoeve: verleden

De majestueuze toegangspoort uit de 13de eeuw laat al vermoeden dat dit een plek is met een bijzondere geschiedenis. Haar bestaan heeft de hoeve te danken aan gravin Johanna van Constantinopel en aan het Rijke Gasthuis van Gent dat in 1241 gronden kocht en hier de hoeve ‘Het Groot Goed’ oprichtte. Tot 1348 beheerde het klooster de hoeve zelf, daarna werd de uitbating van het domein uitbesteed aan opeenvolgende pachters. In 1736 werd het hof verpacht aan Johannes Huysman, tevens het startpunt van een lange reeks opeenvolgende pachters van de familie Huysman, die uiteindelijk ook de huidige naam gaven aan het hof. In 1991 kocht het provinciebestuur de eigendom aan en sinds 2010 is het de thuisbasis van vzw Plattelandscentrum en Toerisme Meetjesland en kent de hoeve een invulling als streekcentrum.

De Huysmanhoeve: toekomst

In 2018 startten instandhoudingswerken aan het poortgebouw om verdere aftakeling, in afwachting van een definitieve restauratie, tegen te gaan. Dit jaar starten bouwwerken aan koeienstal en schuur. De koeienstal blijft op het gelijkvloers dienstdoen als museale ruimte. De bovenverdieping wordt ingericht tot educatieve en polyvalente ruimte met een leskeuken, bereikbaar via een nieuwe buitentrap. De huidige cafetaria wordt ingericht tot vergaderzaal. Een nieuwe, grotere cafetaria komt er in de grote schuur. Twee nieuwe bouwsels worden voorzien: een extra sanitair gebouw bij de schuur en een keet, ingeplant tussen schuur en koeienstal, met onder meer een nieuwe, milieuvriendelijke stookinstallatie op houtsnippers.

De gratis Erfgoedsprokkel

De Erfgoedsprokkel is gratis te verkrijgen aan het onthaal van de Huysmanhoeve. Deze laatste aanwinst en de al eerder verschenen nummers kan je ook digitaal downloaden op de website van de Provincie: www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jo Rombouts diensthoofd Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jo Rombouts diensthoofd Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent