Skip to Content

Nieuwe Erfgoedsprokkel: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Watervliet

Op 15 augustus viert Watervliet het traditionele ‘Oogst op ’t Stee'. Tijdens dit oogstfeest wordt het project 'Vlaamse Meesters in Situ: Nood Gods' officieel geopend en stelt het provinciebestuur een nieuwe Erfgoedsprokkel voor over de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. De brochure is vanaf die dag in de kerk te verkrijgen en te downloaden op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

De nieuwe Erfgoedsprokkel neemt je mee doorheen de geschiedenis van het kerkgebouw en andere merkwaardige cultuurhistorische elementen in het interieur. Het Nood Gods-drieluik is één van de vele schilderijen die zich in de prachtige Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk bevindt.

Kathedraal van het Noorden

De kerk van Watervliet werd begin 16de eeuw opgericht toen Hiëronymus Lauweryn, hofmeester van graaf Filips de Schone, de polders van het Braakmangebied (in Noord-Oost-Vlaanderen) inpolderde en er een nieuwe stad, Watervliet, stichtte. De kerk staat symbool voor de grensverleggende ondernemingen, zowel de landwinning als de stadsstichting.

Aan het Stee bouwde Lauwerijn in 1502-1503 de trotse Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, ook wel bekend als de ‘kathedraal van het Noorden’. Haar huidige uitzicht kreeg de kerk in de late 19de eeuw na grote restauratiewerken door architect August Van Assche, die er de imposante neogotische toren bijbouwde.

Met de Erfgoedsprokkel in de hand

De nieuwe Erfgoedsprokkel neemt de bezoeker mee langs een vroegbarok orgel, portaal en koorgestoelte, heel wat 17de- en 18de-eeuwse schilderijen van vooral Vlaamse meesters, de preekstoel uit 1726, tot het hoogbarokke hoofdaltaar, een meesterwerk van de Mechelse beeldhouwer Lucas Faydherbe. In de kooromgang bevindt zich de grafsteen van Hiëronymus Lauwerijn en zijn echtgenote.

“We vinden het belangrijk dat een breed publiek kennismaakt met ons eigen patrimonium. In Oost-Vlaanderen is er beslist veel te zien, vandaar onze publicatiereeks Erfgoedsprokkels. Mensen die naar het Vlaams topstuk in Watervliet komen kijken, krijgen via deze brochure historisch correcte duiding over de context waarin het zich bevindt”.

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

De kerk is van 1 maart tot 1 december alle dagen open tussen 8.30 en 18 uur.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent