Nieuwe Erfgoedsprokkel Moerzeke eert priester Poppe

Dinsdag 11 juni 2024 - Op maandag 10 juni, precies 100 jaar na het overlijden van priester Edward Poppe in Moerzeke (Hamme), stelde Provincie Oost-Vlaanderen er haar 62ste Erfgoedsprokkel voor. De sprokkel, getiteld '100 jaar priester Poppe, Moerzeke', neemt je mee in de sporen van de zalige. Er zijn zeven stops waaronder het nieuwe Belevingshuis en de grafkapel, een van de meest sprekende voorbeelden van naoorlogse religieuze architectuur in Vlaanderen.

Erfgoedsprokkel


​In de publicatie maken we kennis met de historische figuur van priester Edward Poppe. Sinds zijn overlijden in 1924 bleef de verering levendig. Dat mondde in 1999 uit in zijn zaligverklaring. In 1962 kreeg hij een monumentale grafkapel die uitgroeide tot een waar bedevaartsoord. De auteurs van de Erfgoedsprokkel, allemaal lid van het Priester Poppe-comité, zijn de geknipte personen om dit verhaal te brengen.

“Als provinciebestuur waarderen we de inzet van de eigenaars van bijzonder erfgoed, die ook aandacht hebben voor de ontsluiting van hun site. Dat het Priester Poppe-comité het erfgoedverhaal onderschrijft als een volwaardig aspect van de spirituele betekenis van deze plek dwingt onze bewondering af. We feliciteren hen met de goede zorgen voor deze belangrijke erfgoedplek in onze provincie. Met deze Erfgoedsprokkel draagt de Provincie haar steentje bij om de minder bekende, 20ste- eeuwse architectuur en het verhaal van priester Poppe te ontsluiten voor de erfgoedliefhebber.”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Een monumentale kapel


​De grafkapel van priester Poppe, beschermd in 2015, is een meesterwerk van Jozef Lantsoght. Deze architect drukte zijn stempel op de kerkenbouw van de tweede helft van de 20ste eeuw. De kapel is een totaalkunstwerk: de glasramen van glaskunstenaar Maurits Nevens, het meubilair en de kunstwerken creëren een bijzonder spirituele ruimte in harmonie met de architectuur. In combinatie met het boomrijke park van dit historische kasteeldomein en het nieuwe Belevingshuis is dit een echte erfgoedsite geworden. Deze brochure biedt zowel de bedevaarder als de cultuurtoerist een nieuw verhaal.

Een zalig leven in Moerzeke


​Moerzeke is sowieso een gemeente waar erfgoed alomtegenwoordig is. Toen Edward Poppe er in 1918 rector van het klooster werd, kwam hij in een dorp dat niet zoveel verschilt van vandaag: het kenmerkende driehoekige dorpsplein, de monumentale 18de-eeuwse kerk en het historisch kasteeldomein, gelegen in het prachtige landschap van de meanderende Schelde. Ga met de nieuwe Erfgoedsprokkel op pad en ontdek de zeven plekken waar de nalatenschap van priester Poppe nog aanwezig is in het gebouwde erfgoed en het landschap.

De Erfgoedsprokkel vind je gratis bij het Priester Poppecomité in Moerzeke en ook digitaal via oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Serge Migom directie Erfgoed & Erfgoedsites

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent