Skip to Content

Nieuwe Erfgoedsprokkel leidt de bezoeker rond in de Gentse Sint-Baafskathedraal

In de reeks Erfgoedsprokkels brengt de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe editie uit over de Sint-Baafskathedraal. Door de opening van het bezoekerscentrum en de verwerving van nieuwe kunstwerken was de eerste Erfgoedsprokkel uit 2015 aan vernieuwing toe.

"Sinds 2015 kende de Sint-Baafskathedraal een heel nieuwe dynamiek met de komst van het bezoekerscentrum en de inrichting van de Sacramentskapel als nieuwe stek voor het Lam Gods. Tijd dus voor een nieuwe Erfgoedsprokkel met een nieuw bezoekersparcours en met de nieuwe kunstobjecten die de kathedraal recentelijk mocht verwerven. De kathedraal is immers een van onze belangrijkste monumenten. De Provincie onderhoudt er een nauwe band mee, niet alleen als toezichthoudende overheid, maar ook als partner in de restauratiecampagnes van zowel het kerkgebouw als het Lam Gods en de bouw van het bezoekerscentrum."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

 

Nieuw in de kathedraal

Aansluitend bij de restauratie van het Lam Gods werd een nieuw bezoekerscentrum in de kathedraal ingericht. Maar ook buiten die zone zijn de afgelopen jaren belangrijke vernieuwingen te noteren.

Zo verwierf de kathedraal ook enkele nieuwe kunstwerken. Sinds 2020 hangt, dankzij de stad Gent, het werk ‘OPUS’ van Wim Delvoye onder het gewelf in het westportaal. Gemaakt met een hoogtechnologische lasercutter en met de kathedraal van Keulen als referentie is de roestvrijstalen structuur een langwerpige en spiraalvormige pendule. Het werk refereert niet alleen naar de gotische architectuur, maar ook naar de blijvende verbondenheid tussen deze bouwstijl en het katholieke geloof.

De gotische architectuur wordt ook wel de architectuur van het licht genoemd. Het glasraam ‘Laudato Si’ werd ontworpen door Harold Van de Perre uit Dendermonde en vervaardigd in 2018 in het atelier Oidtmann in Linnich. Laudato Si (Geprezen zijt Gij) verwijst naar de woorden van Franciscus van Assisi in zijn Zonnelied en is de titel van de encycliek van paus Franciscus uit 2015 over ecologie.

Erfgoedsprokkel over oudste kerk van Gent

De Sint-Baafskathedraal is van oorsprong de oudste parochiekerk van Gent. De vroegste bronnen gaan terug tot het midden van de 10de eeuw, toen de kathedraal nog de Sint-Janskerk heette. Volgens overleveringen werd hier een kerkje gewijd aan Johannes de Doper, de belangrijkste patroonheilige van de bloeiende handelsnederzetting Gent. De handelsactiviteiten vonden plaats aan de achterzijde van de kerk rond een eerste haven, waar Schelde en Leie samenvloeien.

De Erfgoedsprokkel neemt je mee doorheen die geschiedenis en staat stil bij de kunstobjecten die je zeker gezien moet hebben. De publicatie kwam opnieuw tot stand in nauwe samenwerking met de vzw Monumentale Kerken Gent die instond voor tekst en illustraties.

Vzw Monumentale Kerken Gent was een van de eerste die het concept van de Erfgoedsprokkel benutte om bezoekers cultuurhistorische toelichting te geven bij het bezoek van de kerken. Ondertussen zijn er meer dan 40 Erfgoedsprokkels verschenen over verschillende historische locaties in de provincie Oost-Vlaanderen. De afgelopen coronatijden zijn ze intensief benut om de ruime omgeving te herontdekken als toerist in eigen land.

Praktisch

Vanaf 15 oktober te verkrijgen in de shop van de Sint-Baafskathedraal (kostprijs: 2 EUR) en gratis te downloaden vanop de provinciale website www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent