Skip to Content

Nieuwe Erfgoedsprokkel leidt bezoeker rond op de kartuizersite Sint-Martens-Bos in Lierde (Sint-Martens-Lierde)

In de reeks ‘Erfgoedsprokkels’ brengt de Provincie Oost-Vlaanderen dit keer de kartuizersite Sint-Martens-Bos in Lierde onder de aandacht. 

De priorij van Sint-Martens-Bos

Verscholen in het glooiende landschap, toegankelijk via een monumentale poort, ligt de voormalige kartuizerpriorij Sint-Martens-Bos (Sint-Martens-Lierde). De kartuizerorde werd in 1084 opgericht door de H. Bruno, kende een eerste bloeiperiode in Frankrijk in de 12de-13de eeuw en breidde zich vervolgens uit over heel Europa. In België had een eerste stichting plaats in Herne (Vlaams-Brabant) in 1314. De stichting in Sint-Martens-Lierde volgde in 1329.

In de loop van de 14de-15de eeuw groeide het klooster in Lierde gestaag. De priorij kende zijn hoogtepunt tussen 1609 en 1625 toen er volop nieuwe gebouwen werden opgetrokken. De kloosterorde verdween rond het einde van de 18de eeuw, maar drukt tot vandaag zijn stempel op het landschap van Lierde.

In de dorpskern van Sint-Martens-Lierde bleven enkele overblijfselen van de voormalige priorij bewaard, onder meer het priorhuis, de indrukwekkende toegangspoort, het vrouwenkwartier, de brouwerij, de schuur en een stuk omwallingsmuur en de kerk. Na de opheffing van de priorij in 1783 besliste men de kloosterkerk in gebruik te nemen als parochiekerk. Om dit te realiseren werden kleine verbouwingswerken uitgevoerd en kreeg het fraai beschilderde rococo-interieur kerkmeubilair uit de oude parochiekerk, zoals biechtstoelen en een preekstoel.

Erfgoedsprokkel

Een Erfgoedsprokkel is een rijk geïllustreerde gids in klein handig formaat uitgegeven door het provinciebestuur. Deze Erfgoedsprokkel neemt de bezoeker mee langsheen deze gebouwen en in de kerk. Auteur Marcel Cock bespreekt daar enkele interessante kunstobjecten.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed: “Zo onder meer bevindt zich achteraan in de kerk, onder het doksaal, een merkwaardige reeks schilderijen, taferelen uit het leven van de H. Bruno. Het merkwaardige is dat ze geschilderd zijn door een vandaag wat vergeten kunstenares Elisabeth Seldron, werkzaam aan het hof van Maria Elisabeth van Oostenrijk in het 18de-eeuwse Brussel. Die schilderijen krijgen volgend jaar trouwens extra aandacht in het project Vlaamse Meesters in situ waaraan ons provinciebestuur ook zijn medewerking verleent.”

 

Bij een bezoek aan de site is de Erfgoedsprokkel gratis te verkrijgen in de parochiekerk of via de cultuurdienst van Lierde (tel. 055 43 10 14 of lieve.henau@lierde.be). De publicatie kan ook vanaf 8 november gratis gedownload worden via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens Dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens Dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent