Nieuwe Erfgoedsprokkel focust op het abdijverleden van de stad Ninove

Op Open Monumentendag verschijnt een nieuwe Erfgoedsprokkel, uitgegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de stad Ninove. Een wandeling doorheen de stad brengt je langs locaties te danken aan de norbertijnerabdij van Ninove.

De norbertijnen drukken hun stempel op de stad

Het bekendste monument van Ninove is waarschijnlijk wel de Onze-Lieve-Vrouwekerk, eigenlijk de kerk van de vroegere norbertijnerabdij.

En toch gaat deze Erfgoedsprokkel niet over de abdij, wel over de vele plekken binnen de stad die verwijzen naar de geschiedenis van die abdij en de impact die ze toen had in de stad.

Jaak Peersman, classicus en historicus en auteur van talrijke artikels over de geschiedenis van de abdij en de stad, neemt je op exploratie door de stad op zoek naar die vele interessante historische plekken.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed: “Het Oost-Vlaamse provinciebestuur heeft al een lange traditie inzake het sensibiliseren van het brede publiek voor erfgoed. De reeks 'Erfgoedsprokkels', die van start ging in 2016, past helemaal in deze beleidslijn. Een 'erfgoedsprokkel' is een toegankelijke brochure van maximaal zestien bladzijden, bevattelijk geschreven en rijk geïllustreerd. Telkens is het een samenwerking tussen de Provincie en een lokale partner, deze keer de stad Ninove. Het zijn echte gidsjes voorzien van plattegrond of wandelparcours zodat alle interessante weetjes van een gebouw of site aan bod komen.”

 

Praktisch

De nieuwe Erfgoedsprokkel is vanaf Open Monumentendag (10 september) gratis af te halen bij de dienst Toerisme, Burchtstraat 44, Ninove. De brochure is na Open Monumentendag ook downloadbaar via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent