Skip to Content

Nieuwe Erfgoedsprokkel Bassevelde

Ter gelegenheid van Open Kerkendag op zondag 2 juni 2019 presenteert het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een volgende Erfgoedsprokkel. Ditmaal over de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Bassevelde (Assenede). Een Erfgoedsprokkel is een handige wandelbrochure boordevol erfgoedtoeristische informatie over het onroerend erfgoed in de Provincie.

De sprokkel is vanaf die dag gratis te verkrijgen bij een bezoek aan de kerk en kan ook gedownload worden van de website www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

Erfgoedsprokkels

Volgens Van Dale zijn ‘sprokkels’ kleine stukjes bijeen verzamelde proza over eenzelfde onderwerp. Dat is ook wat het Provinciebestuur wil bereiken met deze publicatiereeks, die in 2015 werd opgestart: een bloemlezing brengen van Oost-Vlaams erfgoed, bekend en minder bekend, op een toegankelijke en fraai geïllustreerde manier ontsloten, via een gedrukte en digitale publicatie.

Ondertussen zijn al zo’n 25 titels verschenen, waaronder vele kerken, enkele archeologische sites, een oorlogsgedenkfietstocht en enkele dorps- en stadswandelingen. Diverse (onroerende) erfgoedonderwerpen komen daarbij aan bod: bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed: "Met de erfgoedsprokkels willen we het Oost-Vlaams erfgoed zo veel mogelijk in de kijker zetten. Telkens is er een nauwe samenwerking tussen een lokale partner die instaat voor tekst en fotomateriaal en de Provincie die het concept bedacht en zorgt voor de uitvoering. Op die manier creëren we een draagvlak voor het behoud van ons Oost-Vlaams onroerend erfgoed.”

De kerk van Bassevelde

De Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Bassevelde is dé blikvanger van het dorp. De kerk werd ooit omschreven als ‘een van de mooiste kerken van het noorden van Vlaanderen’. Ondanks de vele aanpassingen en verbouwingen doorheen de tijd, heeft de kerk niets aan schoonheid moeten inboeten. En dat kan de bezoeker zeker ervaren op Open Kerkendag, dan zet de kerk haar deuren wijd open. Met een sprokkel in de hand, krijgt de bezoeker een stukje geschiedenis mee over de kerk en wordt de aandacht gevestigd op enkele niet te missen kunstzinnige elementen in het interieur.

Op Open Kerkendag is er ook een tentoonstelling te zien rond ‘250 jaar H. Agathaverering’. Aan de hand van authentieke documenten wordt een beeld geschetst van de verering voor de H. Agatha, de tweede patrones van de kerk. Dit jaar is het immers 250 jaar geleden dat in deze kerk een jaarlijks octaaf werd ingesteld. Mensen uit de omliggende parochies kwamen dan een week lang op bedevaart om Agatha te aanroepen tegen brand, kwalijke borsten en andere kwalen.

Ook in de nabijgelegen parochiekerken van Boekhoute en van Oosteeklo kan je terecht voor exclusieve bezoeken. In Oosteeklo kan je zelfs tot boven aan de klokken klauteren om onderweg van alles te ontdekken en te beleven.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Martine Pieteraerens beleidsmedewerker Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Martine Pieteraerens beleidsmedewerker Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent