Skip to Content

Nieuwe Erfgoedgids over getijdenmolen van Rupelmonde - oudste maalvaardige getijdenmolen ter wereld

Ter gelegenheid van Open Monumentendag stelt de Provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de gemeente Kruibeke, een nieuwe Erfgoedgids voor: 'De getijdenmolen van Rupelmonde. 500 jaar malen op het getij', van de hand van historicus Kevin Poschet.

Vandaag geldt dit beschermde monument met zijn Ponceletrad als oudste nog maalvaardige getijdenmolen ter wereld, een uitzonderlijk monument. Het was in 1517 dat de latere keizer Karel een schors-, rogge- en tarwemolen liet bouwen die, in de schaduw van zijn Gravenkasteel, werd aangedreven door het getij op de Schelde. Meer dan vijf eeuwen lang was de molen van levensbelang voor de lokale bevolking.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed: “96 rijk geïllustreerde bladzijden brengen het verhaal van de getijdenmolen, een uitzonderlijk monument dat ons grondgebied rijk is. Provincie Oost-Vlaanderen heeft al lang een hart voor molens en het erfgoed van Rupelmonde, dus een uitgave in de reeks Erfgoedgidsen lag voor de hand en is een echte aanwinst.”

De Getijdenmolen kan bezocht worden op Open Monumentendag op zondag 8 september.

De Erfgoedgids kan vanaf dan voor 10 EUR aangekocht worden via [email protected] of in:

  • Infopunt aan de getijdenmolen
  • Dienst Toerisme Kruibeke
  • Kasteel Wissekerke
  • Provinciale Erfgoedsite Mola in Wachtebeke
  • De Zwalmmolen
  • Provinciale Erfgoedsite Ename
  • PAC Het Zuid in Gent
  • De boekhandel
Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Peter Van Wichelen dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Peter Van Wichelen dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent