Skip to Content

Nieuwe directeur voor Richtpunt Campus Eeklo

Huidige directeur aan de slag als coördinator secundair onderwijs

De secundaire school in Eeklo voor dag- en deeltijds onderwijs Richtpunt campus Eeklo (voorheen het PTI Eeklo) krijgt een nieuwe directeur. Jan van Dessel, nu nog directeur van Richtpunt campus Ronse, vervangt vanaf 1 september 2020 directeur Marie-Thérèse Carrijn. 

Huidig directeur Marie-Thérèse Carrijn gaat vanaf 1 september 2020 aan de slag als coördinator voor het secundair onderwijs van het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen.
Deze functie vormt de link tussen enerzijds het provinciebestuur en het hoofd van de directie onderwijsinstellingen, en anderzijds de directeurs van de secundaire scholen.

Marie-Thérèse Carrijn wordt in Eeklo vervangen door Jan Van Dessel, tot vandaag directeur van Richtpunt campus Ronse. De school in Ronse fusioneert vanaf 1 september 2020 met Richtpunt campus Buggenhout. Het aanbod wordt vanaf dan volledig overgenomen door de school in Buggenhout waardoor de vestiging in Ronse sluit.

“Ik ben blij dat mevrouw Carrijn ons team in het provinciehuis wil komen versterken. Met de komst van Jan Van Dessel krijgt de onderwijsploeg in Eeklo een ervaren directeur. Ik ben ervan overtuigd dat hij de geknipte persoon is om de school verder uit te bouwen tot het referentiepunt in het Meetjesland.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor onderwijs

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kristel de Boevere directie Onderwijsinstellingen
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kristel de Boevere directie Onderwijsinstellingen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent