Nieuwe campagne Provincie wakkert opvang en hergebruik regenwater aan

Regenwater, da's hemels!

Maandag 27 mei 2024 - Regenwater, da’s hemels! Onder dat motto promoot de Provincie Oost-Vlaanderen in een nieuwe campagne de opvang en het gebruik van regenwater. Naar schatting heeft ongeveer de helft van de Vlaamse woningen een regenwaterput. Anderzijds wordt slechts 10% van het hemelwater in Vlaamse woningen hergebruikt. De Provincie ziet beide cijfers graag stijgen, want regenwater hergebruiken heeft voordelen.

Onbenut potentieel

Heel wat regenwaterputten zijn niet aangesloten of worden gewoonweg niet gebruikt. Nochtans valt er bij momenten gigantisch veel gratis regenwater uit de hemel. Waarom zouden we daar niet van profiteren?

Zo kan je door het gebruik van regenwater tot 50% op je drinkwaterfactuur besparen. Je maakt je huis er ook direct toekomstbestendig mee. Installaties als een betonnen regenput hebben een lange levensduur en vergen weinig onderhoud. Naast de klassieke betonnen versie bestaan er bovendien tal van andere (en soms goedkopere) opties.

Buffer tegen wateroverlast

De opvang en het hergebruik van regenwater zijn ook belangrijk voor ons klimaat. De klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden. Lange periodes van droogte, hittegolven en zware regenval met wateroverlast wisselen elkaar af. De opvang van regenwater geeft ons een buffer bij hevige regenwaterval, ontlast onze afvoersystemen en voorkomt zo wateroverlast. Bovendien kunnen we het opgevangen water in drogere periodes gebruiken om tekorten op te vangen.

“We zien nog te vaak vooroordelen over de kwaliteit van regenwater. Dat is jammer. Zeker als je weet dat je soms beter af bent met regenwater dan leidingwater. Zo veroorzaakt regenwater veel minder kalkaanslag op elektrische toestellen. Ook heb je 50% tot 70% minder zeep nodig bij het gebruik van regenwater voor het wassen van kleren. Regenwater wordt dus onterecht ondergewaardeerd. We willen mensen bewustmaken van de voordelen van regenwater. Regenwater is zacht, schoon en gratis. Regenwater, da’s hemels.”

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur

Verdiende imagoboost voor hemelwater

Met ‘Regenwater, da’s hemels’ lanceert de Provincie een sensibiliseringscampagne die je onder meer online en in bioscopen zal zien. Wie de advertenties bekijkt, maakt al snel de vergelijking met een reclame voor parfum of andere cosmetica. En dat is geen toeval. Er werd voor deze aanpak gekozen om de Oost-Vlaming duidelijk te maken dat regenwater dezelfde mate van luxe en kwaliteit kan uitstralen. Regenwater verdient een stevige imagoboost, want dat is de eerste stap naar opvang en hergebruik! ​

Wil je zelf alle voordelen van regenwater eens op een rijtje zien? Ben je benieuwd hoe jij regenwater kunt opvangen en hergebruiken? Neem dan een kijkje op oost-vlaanderen.be/regenwater en geniet van het hemelse regenwater in Oost-Vlaanderen!

Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu, Klimaat en Natuur
Liesbet Van Crombrugge dienst Klimaat, Milieu en Natuur

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent