Nieuwe brochure over Boerenkrijg in Land van Waas en Land van Dendermonde

Naar aanleiding van de 225ste verjaardag van de uitbraak van de Boerenkrijg in Overmere brengt Provincie Oost-Vlaanderen een brochure uit over de geschiedenis en monumenten van de Boerenkrijg in het Land van Waas en het Land van Dendermonde.

Boerenkrijg

225 jaar geleden brak in Overmere de Boerenkrijg uit. Een strijd die in ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ een bijzondere plaats inneemt. De opstand zwermde uit naar het Land van Waas en het Land van Dendermonde, verder naar Klein Brabant en naar de Kempen. Anderhalve maand na de uitbraak in Overmere werd de Boerenkrijg definitief neergeslagen in Hasselt.

De Boerenkrijg kwam niet zomaar uit de lucht gevallen. De alsmaar driestere impact van de regels van de Franse Republiek, zoals het sluiten van de kerken en vooral de bloedwet die Vlaamse jongens verplichtte te vechten in het Franse leger, leidde tot ergernis, frustratie en ten slotte woede bij de Vlaamse bevolking.

“Het eerste incident van de opstand vond plaats in onze provincie, in Overmere, en deinde van daar uit. Met deze brochure zet de Provincie de gebeurtenissen en de herinneringen aan de Boerenkrijg in Oost-Vlaanderen in de kijker.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

26 herinneringsplaatsen

Maar liefst op zesentwintig plaatsen in het Land van Waas en het Land van Dendermonde herinneren kleine monumenten aan de lokale schermutselingen van de Boerenkrijg. Sommige liggen verscholen in een bosrijke omgeving, andere zijn bevestigd aan gebouwen of staan op markante locaties in de openbare ruimte. Het gaat meer precies over herinneringsplaatsen in Buggenhout, De Klinge, Haasdonk, Kemzeke, Lebbeke, Lokeren, Overmere, Sinaai, Sint-Niklaas, Sint-Pauwels, Stekene, Zeveneken en Zwijndrecht.

Nieuwe brochure

Het provinciebestuur bracht de relevante informatie over die monumenten en de geschiedkundige context samen in een handige brochure die op 25 augustus in Overmere werd voorgesteld. Een digitale versie van die brochure is beschikbaar op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen. Wie een fysiek exemplaar wenst, kan daarvoor terecht in de bibliotheek van de betrokken gemeenten. De brochure wordt trouwens gratis aangeboden. Ook zonder brochure is de informatie bereikbaar middels de qr-codes die bij de verschillende monumenten zullen worden geplaatst.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent