Skip to Content

Nieuwdonk: waterkwaliteit opnieuw zeer goed

Een analyse van het Agentschap Zorg en Gezondheid van donderdag 4 juli bevestigt dat de waterkwaliteit in domein Nieuwdonk opnieuw zeer goed is.

De Provincie is dan ook verheugd te kunnen meedelen dat zwemmen weer is toegelaten voor alle bezoekers. 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Luc Taragola domeinverantwoordelijke Nieuwdonk
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Luc Taragola domeinverantwoordelijke Nieuwdonk
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent