Skip to Content

Nieuwdonk: tijdelijk zwemverbod voor kwetsbare doelgroepen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de waterkwaliteit op Nieuwdonk als slecht beoordeeld wegens de aanwezigheid van een bacterie. Het Agentschap neemt op regelmatige basis stalen en verwacht dit weekend nieuwe resultaten.

Op basis van de bevindingen van het Agentschap besliste de burgemeester van Berlare vandaag om een tijdelijk zwemverbod in te voeren voor kwetsbare doelgroepen (kinderen jonger dan 10 jaar, volwassenen ouder dan 60 jaar en personen met een gedaalde weerstand).

De Provincie Oost-Vlaanderen betreurt dat er enkele dagen een zwemverbod is, maar beklemtoont dat de veiligheid en gezondheid van de bezoekers primeren.

De oorzaak is nog in onderzoek; de gedaalde waterkwaliteit is niet gerelateerd aan de voorbije warmteperiode. Het Agentschap en de directie Recreatiedomeinen volgen de situatie op de voet.

De Provincie hoopt de zwemzone zo snel mogelijk weer te kunnen openstellen zodat iedereen maximaal kan genieten van het mooie domein.

 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Luc Taragola domeinverantwoordelijke Nieuwdonk
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Luc Taragola domeinverantwoordelijke Nieuwdonk
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent