Nieuw zwemreglement in Oost-Vlaamse provinciale domeinen

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen keurde een nieuw zwemreglement goed voor de provinciale recreatiedomeinen met zwemwater. Met een duidelijke set van maatregelen wil de Provincie de werking van de domeinen maximaal op elkaar afstemmen en volop inzetten op veiligheid, zowel voor de bezoekers als voor de domeinmedewerkers.

In De Ster, Nieuwdonk en De Gavers kan je van mei tot september gebruikmaken van de zwemvijvers met strand. In Puyenbroeck zorgt het buitenzwembad voor waterplezier. Tijdens het zomerseizoen van 2022 kregen verschillende recreatiedomeinen met zwemwater af te rekenen met een grote drukte en een reeks incidenten. Daarom heeft de Provincie het zwemreglement voor haar domeinen aangepast.

Verplichte controle van de identiteitskaart

Vanaf 1 juni zullen bezoekers ouder dan 12 jaar hun identiteitskaart verplicht moeten laten inlezen, willen ze toegang tot de zwemzone. Alle gegevens worden verwerkt conform de privacywetgeving. Wie geen identiteitskaart bij zich heeft, kan niet zwemmen. Kinderen onder de 12 jaar moeten vergezeld zijn van een meerderjarige.

Kledijvoorschriften en huisregels

Er werden duidelijke kledijvoorschriften voor enerzijds het zwembad en anderzijds het strand opgemaakt. Deze zullen zowel online als ter plekke goed zichtbaar zijn. Enkel aansluitende zwemkledij of een zwemshort tot boven de knie is toegelaten. Zwemkledij moet bovendien vervaardigd zijn uit materiaal dat specifiek bedoeld is om in te zwemmen.

Daarnaast worden ook de huisregels geüniformeerd over alle domeinen heen.

Communicatie en signalisatie

Om het geheel aan nieuwe maatregelen gekend en gedragen te krijgen, wordt via alle mogelijke kanalen gecommuniceerd. Al op de parking, maar ook aan de ingang, in de wachtrij en aan de kassa van het domein zal duidelijk aangegeven zijn of de zwemzone al dan niet volzet is en wat de toegangsvoorwaarden zijn.

Ook online wordt via de websites en de sociale media van de domeinen aangegeven of er nog tickets zijn. Om veiligheidsredenen en om bezoekers een fijn bezoek te garanderen is de capaciteit van de verschillende zwemzones beperkt.

De ticketverkoop voor warme dagen gaat snel, dus we raden aan om er op tijd bij te zijn. Zo vermijden bezoekers dat ze zich nodeloos verplaatsen of staan aan te schuiven in de hitte. Mensen die toch nog de dag zelf zonder ticket willen vertrekken, kunnen voor een gesloten kassa staan. Op de webshop is het resterende aantal tickets te zien. Hou ook de sociale media van de domeinen in de gaten.

Toegang domein

In de meeste domeinen kan je gratis binnen. Je betaalt dan specifiek voor de strandzone of het zwembad. In De Ster betaal je wel inkom voor toegang tot het domein. De strandzone is hier inbegrepen in de prijs. In ieder geval heb je een geldig toegangsbewijs nodig voor de strandzone of het zwembad.

Bezoekers die de rust verstoren, het reglement niet naleven of overtredingen begaan, kunnen een toegangsverbod krijgen.

Versterking domeinmedewerkers

Om de domeinmedewerkers te sterken in hun taken worden opleidingen en materiaal voorzien. Naast het eigen personeel staan verder ook externe veiligheidsagenten in voor de veiligheid en naleving van het reglement. Ten slotte wordt ook samengewerkt met de gemeente en politie waar dat nodig is.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Recreatiedomeinen
Peter Cornelis directie Recreatiedomeinen
An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Recreatiedomeinen
Peter Cornelis directie Recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent