Nieuw stuk fietssnelweg F6 (Gent-Brugge) officieel ingefietst in Aalter

Een nieuw stuk van de fietssnelweg F6 is op vrijdag 24 maart officieel ingefietst ter hoogte van de Overleiestraat in Aalter.  De fietssnelweg zorgt voor een verbinding tussen de provinciehoofdsteden Gent en Brugge. Het nieuw aangelegde stuk loopt langs het kanaal Brugge-Gent van aan het Jezuïtengoed tot aan de provinciegrens in Sint-Joris. Voor deze werken ging de Provincie Oost-Vlaanderen een samenwerking aan met de gemeente Aalter, Farys, de Vlaamse Waterweg en het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Het afgescheiden fietspad van de fietssnelweg F6 stopte tot voor kort abrupt op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen. Met het aansluitende project in Aalter krijgen fietsers nu ook op Oost-Vlaams grondgebied een veilige en conflictvrije fietsweg langs het kanaal en wordt de route veel fietsvriendelijker.

"Dit project kende al een lange geschiedenis. Ik ben blij dat we de F6 nu ook op Aalters grondgebied uitbouwen tot een volwaardige fietssnelweg. Dat is niet alleen goed nieuws voor fietsers op weg naar school of werk, maar ook voor de vele recreatieve fietsers langs het kanaal tussen Brugge en Gent."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Kwalitatief en veilig fietspad 

Het nieuwe stuk van de fietssnelweg werd aangelegd op de berm tussen de Overleiestraat en het kanaal over een afstand van 1,9 kilometer, vanaf de provinciegrens tot aan de splitsing van het Jezuïtengoed met het Patersveld. Het fietspad is drie meter breed en kreeg een comfortabele asfaltverharding. Voor de veiligheid van de fietsers worden langs de volledige lengte van het traject vangrails tussen de rijweg en het fietspad geplaatst. Het fietspad voldoet op die manier aan de richtlijnen uit het fietsvademecuum voor kwalitatieve fietsinfrastructuur.

De aanleg van de fietssnelweg gebeurde gelijktijdig met de hernieuwing van de wegenis in de Overleiestraat en in het Jezuïtengoed en met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

“Dit prachtig stukje Aalter langs het kanaal werd nu ontsloten door een veilig en comfortabel fietspad.”

burgemeester Pieter De Crem

Investeringen 

De totale kostprijs van alle werken samen bedroeg 1 512 514,77 EUR. De Provincie Oost-Vlaanderen stond in voor de aanleg van de fietssnelweg en investeerde hiervoor 669 102,17 EUR. Daarvan wordt 50% gesubsidieerd door het fietsfonds van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. De gemeente Aalter stond in voor de wegeniswerken in de Overleiestraat en Jezuïtengoed en investeerde 529 756,06 EUR. Farys nam de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel op zich en trok daar samen met de Vlaamse overheid een bedrag van 313 656,54 EUR voor uit. Alle werken werden uitgevoerd door aannemer De Vrieze NV uit Oostkamp.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Rien Van de Moere dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Rien Van de Moere dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent