Skip to Content

Nieuw provinciaal subsidiereglement lokaal mondiaal beleid voor lokale besturen

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een vernieuwd subsidiereglement en ondersteunt daarmee lokale besturen die inzetten op mondiale solidariteit. Vanaf 2022 bestaat het subsidiereglement uit twee onderdelen. Naast de subsidie voor projecten die het draagvlak voor lokaal mondiaal beleid versterken, komt er volgend jaar ook een subsidie voor educatief en informatief aanbod ter ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid.

Lokaal mondiaal beleid in Oost-Vlaanderen

Het is belangrijk dat lokale besturen duurzame en kwaliteitsvolle beleidskeuzes maken en hier de burgers van hun gemeenten actief bij betrekken. Mondiale solidariteit is daarbij een belangrijk aspect. Dankzij het subsidiereglement voor de ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid kan de Provincie Oost-Vlaanderen een financieel duwtje in de rug geven voor de uitvoering van verschillende projecten.

“Met dit nieuwe reglement willen we lokale besturen en actoren stimuleren en ondersteunen om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten om het draagvlak voor mondiale solidariteit te vergroten.”

Leentje Grillaert, gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

Vernieuwd subsidiereglement

Vanaf 2022 bestaat het subsidiereglement uit twee onderdelen:

Subsidie voor projecten die het draagvlak voor lokaal mondiaal beleid versterken

Deze subsidie ondersteunt activiteiten met een duidelijke mondiale link die aansluiten bij thema’s rond wereldburgerschap, fairtrade en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De activiteiten moeten worden georganiseerd in samenwerking met verschillende lokale actoren.

Vanaf dit jaar zijn er twee mogelijke indiendata: vóór 1 december 2021 én vóór 1 april 2022.

De maximum subsidie bedraagt 7 000 EUR

Subsidie voor educatief en informatief aanbod ter ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid

Als lokaal bestuur kan je (vanaf 1 januari 2022) meer dan 50 workshops en vormingen aanvragen. Het aanbod bestaat uit verschillende thema’s en is geschikt voor verschillende doelgroepen.

Aanvraagprocedure

Reglementen en aanvraagformulieren kan je raadplegen via https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/subsidies.html

Voor informatie op maat, neem contact op met team Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen, via mondialegemeenten@oost-vlaanderen.be

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Liesbeth Viaene beleidsmedewerker lokaal mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Liesbeth Viaene beleidsmedewerker lokaal mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent