Skip to Content

Nieuw en uniek dodehoekspeeltuig in provinciaal domein Puyenbroeck

Vandaag, dinsdag 15 september, is een nieuw dodehoekspeeltuig onthuld in provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Het speeltuig is uniek en speciaal ontworpen in functie van de educatieve werking op het domein. Gezinnen, scholen en verenigingen kunnen kinderen op deze manier gemakkelijk wijzen op de gevaren van de dodehoekzones.

Bezoekers met kinderen kunnen het speeltuig zelfstandig verkennen. Het is ontworpen voor kinderen van 8 tot 12 jaar en heeft speelzones in de laadbak en de cabine. Gevaarlijke zones rond het voertuig zijn rood gemarkeerd zodat ouders en kinderen in één oogopslag het begrip ‘dode hoek’ begrijpen. Kinderen kunnen ook zelf plaatsnemen als chauffeur en speels het verschil tussen de gevaarlijk en veilige zones zien.

Scholen of verenigingen konden in Puyenbroeck al terecht voor verkeerslessen voor kinderen uit de derde graad lager onderwijs. Vanaf nu worden deze lessen aangevuld met het thema ‘dode hoek’. Een verkeerscoach zorgt hier telkens voor deskundige begeleiding.

"Volgens het Vias Institute gebeuren er jaarlijks 50 dodehoekongevallen met vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers, waaronder een pak 11- en 12-jarige fietsers. Recent onderzoek toont aan dat kwetsbare weggebruikers het gevaar vaak fout inschatten. Door dit speeltuig biedt de Provincie aan scholen, verenigingen en gezinnen de kans om kinderen op elk moment te wijzen op de gevaren van dodehoekzones." 

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

De totale kost voor de ontwikkeling en realisatie van het speeltuig bedroeg 33 275 EUR inclusief btw. 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Ann Govaerts provinciaal domein Puyenbroeck
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Ann Govaerts provinciaal domein Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent